Pháp Luật thuế

Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế TNCN đối với lao động là công nhân xây dựng thời vụ dưới 03 tháng, không ký HĐLĐ với DN
Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế TNCN đối với lao động là công nhân xây dựng thời vụ dưới 03 tháng, không ký HĐLĐ với DN
 • Thuế thu nhập
 • 28 tháng 6, 2011

ướng dẫn về nghĩa vụ thuế TNCN đối với lao động là công nhân xây dựng thời vụ dưới 03 tháng, không ký HĐLĐ với DN.

Thủ tục mua hóa đơn đỏ lần đầu
Thủ tục mua hóa đơn đỏ lần đầu
 • Quy định hóa đơn
 • 25 tháng 6, 2011

Sau khi nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, doanh ngiệp tiến hành thủ tục kê khai nộp thuế môn bài và thủ tục mua hóa đơn đỏ lần đầu.

Nguyên tắc xác định thuế TNDN công ty thủy điện hạch toán độc lập
Nguyên tắc xác định thuế TNDN công ty thủy điện hạch toán độc lập
 • Thuế thu nhập
 • 25 tháng 6, 2011

Căn cứ vào Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008; Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế; Thông tư số ...

Ưu đãi thuế TNDN đối với tổ chức kinh doanh phát triển hạ tầng trong KCN, KCX
Ưu đãi thuế TNDN đối với tổ chức kinh doanh phát triển hạ tầng trong KCN, KCX
 • Thuế thu nhập
 • 25 tháng 6, 2011

Căn cứ Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008; Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành ...

Tiếp tục hưởng ưu đãi thuế suất thuế TNDN theo cam kết WTO
Tiếp tục hưởng ưu đãi thuế suất thuế TNDN theo cam kết WTO
 • Thuế thu nhập
 • 25 tháng 6, 2011

Quy định hưởng ưu đãi thuế suất thuế TNDN theo cam kết WTO theo Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008; Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành

Hướng dẫn kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp giữa đơn vị ngân hàng trực thuộc hạch toán phụ thuộc
Hướng dẫn kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp giữa đơn vị ngân hàng trực thuộc hạch toán phụ thuộc
 • Thuế thu nhập
 • 25 tháng 6, 2011

Hướng dẫn kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp giữa đơn vị ngân hàng trực thuộc hạch toán phụ thuộc căn cứ Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008...

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư trong khu công nghệ thông tin tập trung
Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư trong khu công nghệ thông tin tập trung
 • Thuế thu nhập
 • 25 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: -          Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008; -          Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành ...

Thuế suất thuế TNDN đối với doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch
Thuế suất thuế TNDN đối với doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch
 • Thuế thu nhập
 • 25 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: -          Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008; -          Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành ...

Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp
Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp
 • Thuế thu nhập
 • 25 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: -          Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008; -          Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành ...

Hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với công ty tài chính quốc tế
Hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với công ty tài chính quốc tế
 • Thuế thu nhập
 • 25 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: -          Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008; -          Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành ...

Quy trình bán và cấp hóa đơn do cục thuế đặt in
Quy trình bán và cấp hóa đơn do cục thuế đặt in
 • Quy định hóa đơn
 • 25 tháng 6, 2011

Theo quy định tại điều 10 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định về bán, cấp hóa đơn do Cục thuế đặt in như sau: 1. ...

Nhận dạng hóa đơn
Nhận dạng hóa đơn
 • Quy định hóa đơn
 • 25 tháng 6, 2011

Theo quy định tại điều 13 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định về nhận dạng hóa đơn như sau: 1. Tổ chức, cá nhân ...

Quy trình phát hành hóa đơn của cục thuế
Quy trình phát hành hóa đơn của cục thuế
 • Quy định hóa đơn
 • 25 tháng 6, 2011

Theo quy định tại điều 12 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định về phát hành hóa đơn của Cục thuế như sau: 1. Hóa ...

Điều kiện và trách nhiệm của tổ chức nhận in hóa đơn
Điều kiện và trách nhiệm của tổ chức nhận in hóa đơn
 • Quy định hóa đơn
 • 25 tháng 6, 2011

Theo quy định tại điều 22 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định về điều kiện và trách nhiệm của tổ chức nhận in ...

Quy định sử dụng hóa đơn của người mua hàng
Quy định sử dụng hóa đơn của người mua hàng
 • Quy định hóa đơn
 • 25 tháng 6, 2011

Theo quy định tại điều 20 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định về việc sử dụng hóa đơn của người mua hàng như ...

Thu hồi hóa đơn đã lập
Thu hồi hóa đơn đã lập
 • Quy định hóa đơn
 • 25 tháng 6, 2011

Theo quy định tại điều 17 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định về xử lý thu hồi hóa đơn đã lập như sau: 1. ...

Bán hàng hóa dưới 200.000đ không phải lập hóa đơn
Bán hàng hóa dưới 200.000đ không phải lập hóa đơn
 • Quy định hóa đơn
 • 25 tháng 6, 2011

Theo quy định tại điều 16 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định về bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn như ...

Nguyên tắc sử dụng hóa đơn
Nguyên tắc sử dụng hóa đơn
 • Quy định hóa đơn
 • 25 tháng 6, 2011

Theo quy định tại điều 14 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định về nguyên tắc sử dụng hóa đơn như sau: 1. Tổ chức, ...

Trách nhiệm của cơ quan thuế trong việc quản lý hóa đơn
Trách nhiệm của cơ quan thuế trong việc quản lý hóa đơn
 • Quy định hóa đơn
 • 25 tháng 6, 2011

Theo quy định tại điều 23 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định về trách nhiệm của cơ quan thuế trong quản lý hóa đơn ...

Hóa đơn là gì?
Hóa đơn là gì?
 • Quy định hóa đơn
 • 25 tháng 6, 2011

Theo quy định tại điều 4 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định loại và hình thức và nội dung hóa đơn như sau: 1. Hóa ...