Thành lập cổ phần

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
 • Thành lập cổ phần
 • 24 thГЎng 6, 2011

Ngày 04/6/2010 Bộ kế hoạch và đầu tư ra công văn số 3718/BKH-PC quy định về việc đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật.

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN
 • Thành lập cổ phần
 • 24 thГЎng 6, 2011

Sau khi có đề án thành lập công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty tiến hành thủ tục thành lập Công ty cổ phần bằng việc lập hồ sơ đăng ký kinh doanh gồm...

Thành lập doanh nghiệp
Thành lập doanh nghiệp
 • Thành lập cổ phần
 • 20 thГЎng 4, 2011

Công ty Luật Bắc Việt cung cấp các dịch vụ, tư vấn về thành lập doanh nghiệp uy tín, nhanh gọn.

Thành lập công ty cổ phần tại Hà Nam
Thành lập công ty cổ phần tại Hà Nam
 • Thành lập cổ phần
 • 16 thГЎng 4, 2011

Luật Bắc Việt sẽ hướng dẫn cụ thể từng bước thành lập công ty cổ phần giúp khách hàng có được những kiến thức cơ bản trước khi quyết định thành lập công ty cổ phần.

Thành lập công ty cổ phần tại TP Đà Nẵng
Thành lập công ty cổ phần tại TP Đà Nẵng
 • Thành lập cổ phần
 • 16 thГЎng 4, 2011

Thành lập công ty cổ phần - dịch vụ của Luật Bắc ViệtLuật Bắc Việt sẽ hướng dẫn cụ thể từng bước thành lập công ty cổ phần giúp khách hàng có được những kiến thức cơ bản ...

Thành lập công ty cổ phần tại TP HCM - 2011
Thành lập công ty cổ phần tại TP HCM - 2011
 • Thành lập cổ phần
 • 16 thГЎng 4, 2011

Luật Bắc Việt sẽ hướng dẫn cụ thể từng bước thành lập công ty cổ phần giúp khách hàng có được những kiến thức cơ bản trước khi quyết định thành lập công ty cổ phần

Thành lập công ty cổ phần tại TP Hà Nội
Thành lập công ty cổ phần tại TP Hà Nội
 • Thành lập cổ phần
 • 16 thГЎng 4, 2011

Luật Bắc Việt sẽ hướng dẫn cụ thể từng bước thành lập công ty cổ phần giúp khách hàng có được những kiến thức cơ bản trước khi quyết định thành lập công ty cổ phần.

Thành lập công ty cổ phần - dịch vụ của Luật Bắc Việt
Thành lập công ty cổ phần - dịch vụ của Luật Bắc Việt
 • Thành lập cổ phần
 • 16 thГЎng 4, 2011

Luật Bắc Việt sẽ hướng dẫn cụ thể từng bước thành lập công ty cổ phần giúp khách hàng có được những kiến thức cơ bản trước khi quyết định thành lập công ty cổ phần.

Dịch vụ tư vấn thành lập Tập đoàn kinh tế
Dịch vụ tư vấn thành lập Tập đoàn kinh tế
 • Thành lập cổ phần
 • 08 thГЎng 4, 2011

Tập đoàn kinh tế bao gồm nhóm các công ty có tư cách pháp nhân độc lập, được hình thành trên cơ sở tập hợp, liên kết thông qua đầu tư, góp vốn, sáp nhập, mua lại, tổ chức lại hoặc các hình thức liên kết ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật