Doanh nghiệp tư nhân

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
  • Doanh nghiệp tư nhân
  • 24 thГЎng 6, 2011

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải gửi thông báo lập văn phòng đại diện tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CHI NHÁNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CHI NHÁNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
  • Doanh nghiệp tư nhân
  • 24 thГЎng 6, 2011

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập chi nhánh, doanh nghiệp phải gửi thông báo lập chi nhánh tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh.

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật