Tư vấn đấu tư vào VN

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LẠI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LẠI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
  • Tư vấn đấu tư vào VN
  • 24 thГЎng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: - Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005; - Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy ...

Nghĩa vụ của nhà đầu tư
Nghĩa vụ của nhà đầu tư
  • Tư vấn đấu tư vào VN
  • 24 thГЎng 4, 2011

Nghĩa vụ của nhà đầu tư - Lập quy hoạch chi tiết xây dựng và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng. - Trực tiếp đầu tư xây dựng hệ thống ...

Tư vấn Đầu tư nước ngoài
Tư vấn Đầu tư nước ngoài
  • Tư vấn đấu tư vào VN
  • 08 thГЎng 4, 2011

Luật Bắc Việt cung cấp dịch vụ vấn đầu tư nước ngoài: Tư vấn thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, tư vấn thành lập công ty liên doanh vàĐiều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật