Thành lập hộ kinh doanh cá thể

THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG HỘ KINH DOANH
THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG HỘ KINH DOANH
  • Thành lập hộ kinh doanh cá thể
  • 24 thГЎng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: • Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 • Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 ...

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH
ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH
  • Thành lập hộ kinh doanh cá thể
  • 24 thГЎng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: • Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005. • Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 ...

Tư vấn đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể
Tư vấn đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể
  • Thành lập hộ kinh doanh cá thể
  • 30 thГЎng 5, 2011

1. Tư vấn các quy định của pháp luật đối với loại hình hộ kinh doanh cá thể: Tư vấn mô hình và Cơ cấu tổ chức; Tư vấn về phương thức quản lý; Tư vấn về vốn đầu tư của hộ kinh ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật