Đầu tư - Dự án

Dịch vụ tư vấn hợp đồng kinh tế
Dịch vụ tư vấn hợp đồng kinh tế
 • Tư vấn hợp đồng
 • 18 tháng 7, 2011

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan tới các hợp đồng, bao gồm việc chuẩn bị cơ sở pháp lý, đàm phán, soạn thảo và hiệu chỉnh các loại hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư

Điều kiện đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo
Điều kiện đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo
 • Tư vấn đầu tư ra nước ngoài
 • 02 tháng 7, 2011

Kể từ ngày gia nhập WTO, đối với dịch vụ giáo dục bậc cao, giáo dục cho người lớn, các dịch vụ giáo dục khác ngoại trừ dịch vụ giáo dục phổ thông cơ sở (chưa cam kết) các nhà đầu tư được phép thành ...

Điều kiện đầu tư trực tiếp ra nước ngoài
Điều kiện đầu tư trực tiếp ra nước ngoài
 • Tư vấn đầu tư ra nước ngoài
 • 02 tháng 7, 2011

Để được đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, nhà đầu tư cần đáp ứng các điều kiện sau: 1. Có dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (sau đây gọi là dự án đầu tư). 2. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài ...

Quy trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500
Quy trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500
 • Tư vấn lập dự án
 • 01 tháng 7, 2011

1. Quy trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 (Điều 26-NĐ08): (1.1) Sau khi đã có những thông tin về quy hoạch của khu đất dự kiến xây dựng công trình, nhà đầu tư tổ chức ...

Quy trình tư vấn Đầu tư nước ngoài
Quy trình tư vấn Đầu tư nước ngoài
 • Tư vấn đầu tư ra nước ngoài
 • 28 tháng 6, 2011

Để quý khách hình dung được nội dung công việc chúng tôi tiến hành, xin giới thiệu quy trình tư vấn đầu tư nước ngoài như sau: Bước 1:Tiếp nhận yêu cầu tư vấn Sau khi nhận được thông ...

Điều kiện năng lực hành nghề và phạm vi hoạt động của Giám đốc tư vấn quản lý dự án
Điều kiện năng lực hành nghề và phạm vi hoạt động của Giám đốc tư vấn quản lý dự án
 • Tư vấn quản lý dự án
 • 28 tháng 6, 2011

Năng lực của Giám đốc tư vấn quản lý dự án được chia thành 2 hạng theo loại dự án. Giám đốc tư vấn quản lý dự án phải có trình độ đại học thuộc chuyên ngành xây dựng phù hợp với yêu ...

Những nội dung sửa đổi, bổ sung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án
Những nội dung sửa đổi, bổ sung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án
 • Tư vấn quản lý dự án
 • 28 tháng 6, 2011

Một số nội dung sửa đổi, bổ sung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (thay thế các Nghị định số 16/2005/NĐ-CP và Nghị ...

TẠM NGỪNG THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ
TẠM NGỪNG THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ
 • Tư vấn lập dự án
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: + Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005; + Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu ...

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ
 • Tư vấn quản lý dự án
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: + Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005; + Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu ...

ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI
ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI
 • Tư vấn đầu tư ra nước ngoài
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: - Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005; - Nghị định số 78/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài; - Quyết định số ...

ĐĂNG KÝ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI
ĐĂNG KÝ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI
 • Tư vấn đầu tư ra nước ngoài
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: - Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005; - Nghị định số 78/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài; - Quyết định số ...

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LẠI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LẠI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
 • Tư vấn đấu tư vào VN
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: - Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005; - Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy ...

THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI
THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI
 • Tư vấn đầu tư ra nước ngoài
 • 24 tháng 6, 2011

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài Khi có nhu cầu điều chỉnh dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư liên quan đến mục tiêu đầu tư, quy mô dự án ...

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI
 • Tư vấn đầu tư ra nước ngoài
 • 24 tháng 6, 2011

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP RA NƯỚC NGOÀI A. ĐỐI VỚI DỰ ÁN THUỘC DIỆN ĐĂNG KÝ 1. Hồ sơ dự án đầu tư gồm các tài liệu: a) Văn bản đăng ký dự án đầu ...

ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
 • Tư vấn quản lý dự án
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: (Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư). LUẬT SƯ ...

CÁC DỰ ÁN THUỘC DIỆN THẨM TRA DỰ ÁN ĐẦU TƯ
CÁC DỰ ÁN THUỘC DIỆN THẨM TRA DỰ ÁN ĐẦU TƯ
 • Tư vấn lập dự án
 • 24 tháng 6, 2011

A- CÁC DỰ ÁN THUỘC DIỆN THẨM TRA ĐẦU TƯ: - Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 300 tỷ đồng trở lên không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện. - Dự án đầu tư có quy mô vốn từ ...

Cấp giấy phép đầu tư ra nước ngoài
Cấp giấy phép đầu tư ra nước ngoài
 • Tư vấn đầu tư ra nước ngoài
 • 24 tháng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: Luật Đầu tư và Nghị định 78/NĐ-CP ngày 9 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG: - Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty ...

Thủ tục thẩm định dự án đầu tư
Thủ tục thẩm định dự án đầu tư
 • Tư vấn lập dự án
 • 10 tháng 6, 2011

Các dự án đầu tư thuộc nhóm B : thời hạn thẩm định không quá 25 ngày, trong đó thời gian thẩm định tại Sở Kế hoạch Đầu tư không quá 15 ngày làm việc. 1- Nội dung thẩm định dự án đầu ...

Xin giấy phép đầu tư nước ngoài
Xin giấy phép đầu tư nước ngoài
 • Tư vấn đầu tư ra nước ngoài
 • 10 tháng 6, 2011

Bắc việt luật chuyên tư vấn thủ tục xin cấp giấy phép đầu tư nước ngoài, cung cấp hồ sơ xin cấp giấy phép đầu tư nước ngoài, đại diện khách hàng nộp hồ sơ xin giấy phép, vì thế ...

Dịch vụ và Thủ tục lập dự án đầu tư cho dự án
Dịch vụ và Thủ tục lập dự án đầu tư cho dự án
 • Tư vấn lập dự án
 • 10 tháng 6, 2011

1- Chủ đầu tư dự án chuẩn bị lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư theo các nộI dung sau: a) Nghiên cứu về sự cần thiết phải đầu tư và quy mô đầu tư; b) Tiến hành tiếp xúc, thăm dò thị ...

Trang: 12

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật