Tư vấn đầu tư ra nước ngoài

Điều kiện đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo
Điều kiện đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo
 • Tư vấn đầu tư ra nước ngoài
 • 02 thГЎng 7, 2011

Kể từ ngày gia nhập WTO, đối với dịch vụ giáo dục bậc cao, giáo dục cho người lớn, các dịch vụ giáo dục khác ngoại trừ dịch vụ giáo dục phổ thông cơ sở (chưa cam kết) các nhà đầu tư được phép thành ...

Điều kiện đầu tư trực tiếp ra nước ngoài
Điều kiện đầu tư trực tiếp ra nước ngoài
 • Tư vấn đầu tư ra nước ngoài
 • 02 thГЎng 7, 2011

Để được đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, nhà đầu tư cần đáp ứng các điều kiện sau: 1. Có dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (sau đây gọi là dự án đầu tư). 2. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài ...

Quy trình tư vấn Đầu tư nước ngoài
Quy trình tư vấn Đầu tư nước ngoài
 • Tư vấn đầu tư ra nước ngoài
 • 28 thГЎng 6, 2011

Để quý khách hình dung được nội dung công việc chúng tôi tiến hành, xin giới thiệu quy trình tư vấn đầu tư nước ngoài như sau: Bước 1:Tiếp nhận yêu cầu tư vấn Sau khi nhận được thông ...

ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI
ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI
 • Tư vấn đầu tư ra nước ngoài
 • 24 thГЎng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: - Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005; - Nghị định số 78/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài; - Quyết định số ...

ĐĂNG KÝ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI
ĐĂNG KÝ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI
 • Tư vấn đầu tư ra nước ngoài
 • 24 thГЎng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: - Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005; - Nghị định số 78/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài; - Quyết định số ...

THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI
THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI
 • Tư vấn đầu tư ra nước ngoài
 • 24 thГЎng 6, 2011

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài Khi có nhu cầu điều chỉnh dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư liên quan đến mục tiêu đầu tư, quy mô dự án ...

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI
 • Tư vấn đầu tư ra nước ngoài
 • 24 thГЎng 6, 2011

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP RA NƯỚC NGOÀI A. ĐỐI VỚI DỰ ÁN THUỘC DIỆN ĐĂNG KÝ 1. Hồ sơ dự án đầu tư gồm các tài liệu: a) Văn bản đăng ký dự án đầu ...

Cấp giấy phép đầu tư ra nước ngoài
Cấp giấy phép đầu tư ra nước ngoài
 • Tư vấn đầu tư ra nước ngoài
 • 24 thГЎng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: Luật Đầu tư và Nghị định 78/NĐ-CP ngày 9 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG: - Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty ...

Xin giấy phép đầu tư nước ngoài
Xin giấy phép đầu tư nước ngoài
 • Tư vấn đầu tư ra nước ngoài
 • 10 thГЎng 6, 2011

Bắc việt luật chuyên tư vấn thủ tục xin cấp giấy phép đầu tư nước ngoài, cung cấp hồ sơ xin cấp giấy phép đầu tư nước ngoài, đại diện khách hàng nộp hồ sơ xin giấy phép, vì thế ...

Tư vấn đầu tư ra nước ngoài
Tư vấn đầu tư ra nước ngoài
 • Tư vấn đầu tư ra nước ngoài
 • 10 thГЎng 6, 2011

Bằng năng lực và kinh nghiệm của mình, trong thời gian qua, dịch vụ tư vấn đầu tư do BẮC VIỆT LUẬTcung cấp đã đem lại lợi ích cao cho rất nhiều nhà đầu tư cả trong và ngoài nước thông qua ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật