Thừa phát lại-vi bằng

Tiêu chuẩn trở thành thừa phát lại
Tiêu chuẩn trở thành thừa phát lại
  • Thừa phát lại-vi bằng
  • 13 thГЎng 1, 2019

Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm Thừa phát lại trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp trong thời hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ.

Thừa phát lại là gì?
Thừa phát lại là gì?
  • Thừa phát lại-vi bằng
  • 13 thГЎng 1, 2019

Thừa phát lại là người được Nhà nước bổ nhiệm để làm các công việc về thi hành án dân sự, tống đạt giấy tờ, lập vi bằng và các công việc khác theo quy định của Nghị định và pháp luật có liên quan.

Danh mục

Loading...