Thuế suất thuế TNDN đối với doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: -          Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008; -          Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế; -          Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/3/2007 của Bộ Tài chính về thuế GTGT; -          Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế GTGT; -          Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT; -          Thông tư số 60/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về Luật quản lý Thuế; -          Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT; -          Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của của Luật thuế giá trị gia tăng; -          Công văn số 1503/TCT-CS ngày 23/04/2009 của Tổng cục thuế, trả lời công văn số 2626/CT-Tr ngày 27/02 của Cục thuế Thành Phố Hà Nội, LUẬT SƯ TƯ VẤN: Tại công văn số 1503/TCT-CS ngày 23/04/2009 của Tổng cục thuế, trả lời công văn số 2626/CT-Tr ngày 27/02 của Cục thuế Thành Phố Hà Nội về thuế suất thuế TNDN đối với năm dương lịch như sau: Tại điểm 2 phần B thông tư số  130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế  thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “ Kỳ tính thuế được xác định theo năm dương lịch. Trường hợp doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch thì ký tính thuế xác định theo năm tài chính áp dụng. Kỳ tính thuế đầu tiên đối với doanh nghiệp mới thành lập và kỳ tính thuế cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản được xác định phù hợp với kỳ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán” Tại điểm 1 Phần I thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính nêu trên quy định: “Các doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch mà không được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi thì áp dụng thuế suấtthuế thu nhập doanh nghiệp 25% kể từ kỳ tính thuế năm 2009”. Căn cứ theo các quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp áp dụng năm tài chính 2009 từ ngày 01/04/2009 đến ngày 31/03/2010 thì mức thuế suất thuế TNDN 25% theo Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính sẽ áp dụng theo năm tài chính 2009 là từ ngày 2009. Liên Hệ với chúng tôi Mọi vướng mắc cho từng trường hợp cụ thể về thuế tại Việt Nam, bạn hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ liên lạc ghi trên website này. Chúng tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ và đưa ra những ý kiến tư vấn tốt nhất. Chúc bạn thành công!

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :

Tin liên quan

Danh mục

Loading...

Bài xem nhiều

Bài nổi bật