Ghi hóa đơn và thanh toán thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng

  • Bài viết
  • 24 tháng 6, 2011
  • 423 lượt xem
  • 0 bình luận
Hướng dẫn thanh toán thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng được quy định như sau: Tại Điểm 1, Mục IV, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT hướng dẫn: “Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT phải sử dụng hoá đơn GTGT, kể cả trường hợp bán hàng hoá, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ trường hợp được dùng hoá đơn, chứng từ đặc thù ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT)”. Căn cứ vào hưóng dẫn nêu trên, thì: - Khi nhà thầu trong nước trúng thầu nhập khẩu hệ thống thiết bị và hệ thống chuyên dùng theo yêu cầu của Cục tần số vô tuyến điện thì nhà thầu trong nước phải nộp thuế nhập khẩu, thuế GTGT (nếu có) ở khâu nhập khẩu theo thông báo của cơ quan hải quan. - Khi nhà thầu trong nước giao lô hàng nhập khẩu cho Cục tần số vô tuyến điện thì nhà thầu trong nước phải xuất hoá đơn GTGT cho Cục tần số vô tuyến điện. Trên hoá đơn phải ghi đầy đủ các yếu tố: giá là giá trúng đấu giá; thuế GTGT tính trên giá trúng đấu giá; giá thanh toán bao gồm: giá trúng đấu giá và thuế thuế GTGT.

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :