Tư vấn đấu thầu

Tiêu chuẩn đánh giá và xác định nội dung định giá đánh giá hồ sơ mời thầu xây lắp
Tiêu chuẩn đánh giá và xác định nội dung định giá đánh giá hồ sơ mời thầu xây lắp
 • Thẩm định hồ sơ mời thầu
 • 27 thГЎng 6, 2011

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VÀ NỘI DUNG XÁC ĐỊNH GIÁ ĐÁNH GIÁ Chương này bao gồm TCĐG về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (trường hợp không áp dụng sơ tuyển), TCĐG về mặt kỹ thuật, nội dung ...

Bảng dữ liệu đấu thầu của hồ sơ mời thầu xây lắp
Bảng dữ liệu đấu thầu của hồ sơ mời thầu xây lắp
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 27 thГЎng 6, 2011

BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU Bảng dữ liệu đấu thầu bao gồm các nội dung chi tiết của gói thầu theo một số mục tương ứng trong Chương I (Yêu cầu về thủ tục đấu thầu). Nếu có bất kỳ ...

Điều kiện được xem xét đề nghị trúng thầu của hồ sơ mời thầu xây lắp
Điều kiện được xem xét đề nghị trúng thầu của hồ sơ mời thầu xây lắp
 • Thẩm định hồ sơ mời thầu
 • 27 thГЎng 6, 2011

TRÚNG THẦU Điều kiện được xem xét đề nghị trúng thầu Nhà thầu được xem xét đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: 1. Có HSDT hợp lệ; 2. Được đánh giá là ...

Mở thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu của hồ sơ mời thầu xây lắp
Mở thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu của hồ sơ mời thầu xây lắp
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 27 thГЎng 6, 2011

MỞ THẦU VÀ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU Mở thầu 1. Việc mở thầu được tiến hành công khai ngay sau thời điểm đóng thầu theo thời gian và địa điểm quy định trong BDL trước sự chứng kiến ...

Nộp hồ sơ dự thầu của hồ sơ mời thầu xây lắp
Nộp hồ sơ dự thầu của hồ sơ mời thầu xây lắp
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 27 thГЎng 6, 2011

NỘP HỒ SƠ DỰ THẦU Niêm phong và cách ghi trên túi đựng HSDT 1. HSDT bao gồm các nội dung nêu tại Mục 9 Chương này. HSDT phải được đựng trong túi có niêm phong bên ngoài (cách niêm phong do nhà ...

Chuẩn bị hồ sơ dự thầu của gói thầu xây lắp
Chuẩn bị hồ sơ dự thầu của gói thầu xây lắp
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 27 thГЎng 6, 2011

CHUẨN BỊ HỒ SƠ DỰ THẦU Ngôn ngữ sử dụng HSDT cũng như tất cả văn bản, tài liệu trao đổi giữa bên mời thầu và nhà thầu liên quan đến việc đấu thầu phải được viết bằng ngôn ngữ ...

Trình tự các bước tổ chức đấu thầu
Trình tự các bước tổ chức đấu thầu
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 27 thГЎng 6, 2011

1. Phát hành hồ sơ mời thầu a) Bên mời thầu bán hồ sơ mời thầu tới trước thời điểm đóng thầu cho các nhà thầu tham gia đấu thầu rộng rãi (trường hợp không áp dụng thủ tục lựa chọn ...

Tổ chức đấu thầu với dự án đầu tư có sử dụng vốn nhà nước
Tổ chức đấu thầu với dự án đầu tư có sử dụng vốn nhà nước
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 27 thГЎng 6, 2011

Việc tổ chức đấu thầu đối với dự án đầu tư có sử dụng vốn Nhà nước được quy định tại mục 3 trình tự thực hiện đấu thầu của Luật Đấu thầu được Quốc hội nước Cộng hòa xã ...

THÀNH LẬP CÔNG TY XÂY DỰNG
THÀNH LẬP CÔNG TY XÂY DỰNG
 • Kiến thức đấu thầu
 • 24 thГЎng 6, 2011

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: - Luật xây dựng số 16/2003/QH11; - Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005; - Nghị định của Chính Phủ số 88/2006/NĐ-CP ban hành ngày 29 tháng 8 ...

QUY TRÌNH ĐẤU THẦU ĐỐI VỚI NHÀ THẦU LÀ TỔ CHỨC
QUY TRÌNH ĐẤU THẦU ĐỐI VỚI NHÀ THẦU LÀ TỔ CHỨC
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 10 thГЎng 6, 2011

QUY TRÌNH ĐẤU THẦU ĐỐI VỚI NHÀ THẦU LÀ TỔ CHỨC Chuẩn bị đấu thầu 1. Lựa chọn danh sách nhà thầu để mời tham gia đấu thầu Tuỳ theo tính chất và điều kiện cụ thể của từng gói ...

Về quy định Chỉ định thầu tại Điều 41 NĐ85/CP
Về quy định Chỉ định thầu tại Điều 41 NĐ85/CP
 • Chị Định Thầu
 • 10 thГЎng 6, 2011

Hỏi: Về quy trình Chỉ định thầu (CĐT) quy định tại Điều 41 NĐ85/CP khoản 2 (quy trình rút gọn) không quy định phải thẩm định kết quả CĐT trước khi phê duyệt. Điều này có phù hợp với quy ...

Quy trình xác định nhà thầu trong chỉ định thầu
Quy trình xác định nhà thầu trong chỉ định thầu
 • Chị Định Thầu
 • 10 thГЎng 6, 2011

Hỏi: Trong quy trình chỉ định thầu (CĐT) Điều 41 NĐ85/CP có quy định “Chủ đầu tư phê duyệt HSYC và xác định một nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm (NL&KN)…” điểm a thuộc khoản 1, ...

Quy trình chỉ định thầu
Quy trình chỉ định thầu
 • Chị Định Thầu
 • 10 thГЎng 6, 2011

1. Quy trình thực hiện chỉ định thầu đối với một gói thầu (trừ gói thầu có giá dưới 150 triệu đồng), bao gồm: a) Lập và phát hành hồ sơ yêu cầu; b) Chuẩn bị hồ sơ đề xuất; c) ...

Dịch vụ thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
Dịch vụ thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
 • Thẩm định hồ sơ mời thầu
 • 10 thГЎng 6, 2011

Dịch vụ thẩm định hồ sơ mời thầu. Bắc Việt Luật - cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn đấu thầu, cung cấp thông tin về đấu thầu và các thông tin khác liên quan. Mời các bạn tham ...

Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn
Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 07 thГЎng 6, 2011

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc vừa ký ban hành Thông tư số 06/2010/TT-BKH quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn. Thông tư áp dụng cho các tổ chức, cá nhân ...

Tư vấn đấu thầu - thẩm định kết quả đấu thầu
Tư vấn đấu thầu - thẩm định kết quả đấu thầu
 • Thẩm định kết quả đấu thầu
 • 21 thГЎng 4, 2011

Dịch vụ tư vấn đấu thầu hiện nay được các cơ quan, đơn vị thực hiện đấu thầu ngày càng quan tâm sử dụng nhằm đảm bảo quy trình lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo đúng quy định ...

 Dịch vụ và Quy trình tổ chức chào hàng cạnh tranh
Dịch vụ và Quy trình tổ chức chào hàng cạnh tranh
 • Chào hàng cạnh tranh
 • 21 thГЎng 4, 2011

chức chào hàng cạnh tranh.Chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ yêu cầu. Hồ sơ yêu cầu bao gồm yêu cầu về mặt kỹ thuật như số lượng, tiêu chuẩn, đặc tính kỹ thuật, thời hạn cung cấp hàng ...

 Tư vấn đấu thầu tron gói thầu tư vấn tại nam định
Tư vấn đấu thầu tron gói thầu tư vấn tại nam định
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 21 thГЎng 4, 2011

Tư vấn đấu thầu trong gói thầu tư vấn chúng tôi áp dụng cho khách hàng sẽ  bao gồm những nội dung cơ bản sau đây và quy trình sau. I. Thông tin cơ bản 1. Giới thiệu chung về dự án và gói ...

Tư vấn đấu thầu tron gói thầu tư vấn tại Hải Phòng
Tư vấn đấu thầu tron gói thầu tư vấn tại Hải Phòng
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 21 thГЎng 4, 2011

Tư vấn đấu thầu trong gói thầu tư vấn chúng tôi áp dụng cho khách hàng sẽ  bao gồm những nội dung cơ bản sau đây và quy trình sau. I. Thông tin cơ bản 1. Giới thiệu chung về dự án và gói ...

Trình tự thực hiện đấu thầu mua sắm chào hàng cạnh tranh
Trình tự thực hiện đấu thầu mua sắm chào hàng cạnh tranh
 • Chào hàng cạnh tranh
 • 10 thГЎng 4, 2011

Trình tự thực hiện đấu thầu mua sắm chào hàng cạnh tranh  Đấu thầu mua sắm chào hàng cạnh tranh a) Trình tự thực hiện:             Bước 1: Chuẩn bị cho đấu thầu  - Chủ đầu ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật