Tư vấn đấu thầu

Các bên tham gia hợp đồng và các loại hợp đồng xây dựng
Các bên tham gia hợp đồng và các loại hợp đồng xây dựng
 • Kiến thức đấu thầu
 • 28 thГЎng 6, 2011

Các bên tham gia hợp đồng xây dựng gồm: 1. Bên giao thầu là chủ đầu tư (thường gọi là A hay bên A) hoặc tổng thầu hoặc nhà thầu chính (thường gọi là B hay bên B) 2. Bên nhận thầu là: + ...

Xử lý khối lượng thiếu giữa HSMT và thiết kế được duyệt thế nào?
Xử lý khối lượng thiếu giữa HSMT và thiết kế được duyệt thế nào?
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 28 thГЎng 6, 2011

Tình huống: Nhà thầu xây dựng (NT) A nhận được thông báo trúng thầu thi công một gói thầu xây lắp theo hình thức hợp đồng trọn gói. Khi tiến hành thương thảo giữa hai bên và hoàn thiện hợp ...

Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu
Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu
 • Chào hàng cạnh tranh
 • 28 thГЎng 6, 2011

Nội dung về bảo đảm cạnh tranh và lộ trình thực hiện được quy định như sau: 1. Yêu cầu về bảo đảm cạnh tranh theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 của Luật Đấu thầu được thực ...

Phạm vi điều chỉnh
Phạm vi điều chỉnh
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 28 thГЎng 6, 2011

1. Nghị định này hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội và hướng dẫn thi hành việc lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ...

Ưu đãi trong đấu thầu quốc tế
Ưu đãi trong đấu thầu quốc tế
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 28 thГЎng 6, 2011

1. Việc ưu đãi trong đấu thầu quốc tế theo quy định tại Điều 14 của Luật Đấu thầu được thực hiện như sau: a) Đối với gói thầu dịch vụ tư vấn: điểm tổng hợp của hồ sơ dự thầu ...

Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu
Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 28 thГЎng 6, 2011

1. Đối tượng a) Cá nhân trực tiếp tham gia hoạt động đấu thầu phải có chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu, trừ các nhà thầu; b) Cá nhân khác có nhu cầu. 2. Quản ...

Chi phí trong đấu thầu
Chi phí trong đấu thầu
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 28 thГЎng 6, 2011

1. Mức giá bán một bộ hồ sơ mời thầu (bao gồm cả thuế) do chủ đầu tư quyết định căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu nhưng tối đa là 1.000.000 đồng đối với đấu thầu trong nước; đối ...

Báo Đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu
Báo Đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 28 thГЎng 6, 2011

1. Việc đăng tải thông tin về đấu thầu quy định tại Điều 5 của Luật Đấu thầu được thực hiện miễn phí đối với các cơ quan, tổ chức gửi thông tin để đăng tải. 2. Cơ quan, đơn vị ...

Quy định về thời gian trong đấu thầu
Quy định về thời gian trong đấu thầu
 • Lập kế hoạch đấu thầu
 • 28 thГЎng 6, 2011

1. Các mốc thời gian trong đấu thầu thực hiện theo Điều 31 của Luật Đấu thầu và các quy định cụ thể sau đây: a) Chủ đầu tư hoặc người được chủ đầu tư uỷ quyền có trách nhiệm phê ...

Căn cứ lập kế hoạch đấu thầu
Căn cứ lập kế hoạch đấu thầu
 • Lập kế hoạch đấu thầu
 • 28 thГЎng 6, 2011

1. Quyết định đầu tư và các tài liệu để ra quyết định đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư. Đối với các công việc chuẩn bị dự án thì căn cứ theo quyết ...

Áp dụng sơ tuyển
Áp dụng sơ tuyển
 • Lập kế hoạch đấu thầu
 • 28 thГЎng 6, 2011

1. Việc sơ tuyển nhà thầu được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 của Luật Đấu thầu. 2. Trường hợp cần áp dụng sơ tuyển đối với các gói thầu không thuộc quy định ...

Chuẩn bị đấu thầu
Chuẩn bị đấu thầu
 • Lập kế hoạch đấu thầu
 • 28 thГЎng 6, 2011

1. Lựa chọn danh sách nhà thầu để mời tham gia đấu thầu Tuỳ theo tính chất và điều kiện cụ thể của từng gói thầu, khi thực hiện đấu thầu rộng rãi, chủ đầu tư có thể thông báo mời ...

Đàm phán hợp đồng đấu thầu
Đàm phán hợp đồng đấu thầu
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 28 thГЎng 6, 2011

1. Trên cơ sở quyết định của chủ đầu tư, bên mời thầu mời nhà thầu xếp thứ nhất đến đàm phán hợp đồng. 2. Nội dung đàm phán hợp đồng a) Nhiệm vụ và phạm vi công việc chi tiết ...

Quy trình lựa chọn nhà thầu tư vấn cá nhân
Quy trình lựa chọn nhà thầu tư vấn cá nhân
 • Lập kế hoạch đấu thầu
 • 28 thГЎng 6, 2011

Lựa chọn nhà thầu tư vấn là cá nhân Tùy theo tính chất, nội dung và phạm vi công việc tư vấn, chủ đầu tư xét thấy cá nhân chuyên gia tư vấn có thể đảm nhiệm được công việc một cách ...

Sửa lỗi và hiệu chỉnh các sai lệch trong hồ sơ dự thầu
Sửa lỗi và hiệu chỉnh các sai lệch trong hồ sơ dự thầu
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 28 thГЎng 6, 2011

1. Sửa lỗi Sửa lỗi là việc sửa lại những sai sót trong hồ sơ dự thầu bao gồm lỗi số học và các lỗi khác được tiến hành theo nguyên tắc sau đây: a) Đối với lỗi số học bao gồm ...

Thế nào là Bảo đảm dự thầu
Thế nào là Bảo đảm dự thầu
 • Lập kế hoạch đấu thầu
 • 28 thГЎng 6, 2011

1. Nhà thầu tham gia đấu thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu theo quy định tại Điều 27 của Luật Đấu thầu. Đối với nhà thầu liên danh khi tham gia đấu thầu gói thầu cung cấp ...

Các trường hợp được chỉ định thầu
Các trường hợp được chỉ định thầu
 • Chị Định Thầu
 • 28 thГЎng 6, 2011

Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu phải được phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều 20 của Luật Đấu thầu và Điều 101 của Luật Xây dựng.Các ...

Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ
Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ
 • Lập giá gói thầu
 • 28 thГЎng 6, 2011

1. Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp hoặc gói thầu lựa chọn tổng thầu xây dựng (trừ tổng thầu thiết kế) có giá dưới 3 tỷ đồng, việc đấu thầu rộng rãi hoặc hạn chế được ...

Quy trình chỉ định thầu
Quy trình chỉ định thầu
 • Chị Định Thầu
 • 28 thГЎng 6, 2011

1. Quy trình thực hiện chỉ định thầu đối với một gói thầu (trừ gói thầu có giá dưới 150 triệu đồng), bao gồm: a) Lập và phát hành hồ sơ yêu cầu; b) Chuẩn bị hồ sơ đề xuất; c) ...

Mua sắm trực tiếp
Mua sắm trực tiếp
 • Lập kế hoạch đấu thầu
 • 28 thГЎng 6, 2011

Việc áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp phải được phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều 21 của Luật Đấu thầu đối với hợp đồng đã ký với nhà ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật