Tư vấn đấu thầu

Chào hàng cạnh tranh trong mua sắm hàng hoá
Chào hàng cạnh tranh trong mua sắm hàng hoá
 • Chào hàng cạnh tranh
 • 28 thГЎng 6, 2011

Việc áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh phải được phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều 22 của Luật Đấu thầu.Quy trình chào hàng cạnh tranh trong mua ...

Trình tự Tự thực hiện
Trình tự Tự thực hiện
 • Lập kế hoạch đấu thầu
 • 28 thГЎng 6, 2011

Việc áp dụng hình thức tự thực hiện phải được phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều 23 của Luật Đấu thầu và điểm a khoản 1 của các Điều 41, Điều ...

Thành phần hợp đồng đấu thầu
Thành phần hợp đồng đấu thầu
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 28 thГЎng 6, 2011

1. Thành phần hợp đồng là các tài liệu hình thành nên hợp đồng để điều chỉnh trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ đầu tư và nhà thầu. Thành phần hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý như ...

Hình thức hợp đồng trọn gói
Hình thức hợp đồng trọn gói
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 28 thГЎng 6, 2011

1. Nguyên tắc thanh toán đối với hình thức hợp đồng trọn gói được quy định tại Điều 49 của Luật Đấu thầu, cụ thể như sau: a) Giá hợp đồng không được điều chỉnh trong quá trình thực ...

Hình thức hợp đồng theo đơn giá
Hình thức hợp đồng theo đơn giá
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 28 thГЎng 6, 2011

Nguyên tắc thanh toán đối với hình thức theo đơn giá được quy định tại Điều 50 của Luật Đấu thầu, cụ thể như sau: 1. Giá trị thanh toán được tính bằng cách lấy đơn giá trong hợp đồng ...

Điều chỉnh giá hợp đồng và điều chỉnh hợp đồng
Điều chỉnh giá hợp đồng và điều chỉnh hợp đồng
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 28 thГЎng 6, 2011

1. Điều chỉnh giá hợp đồng a) Việc điều chỉnh giá hợp đồng áp dụng đối với hình thức theo đơn giá, hình thức theo thời gian. Trong hợp đồng cần phải quy định rõ nội dung điều chỉnh, ...

Hồ sơ thanh toán
Hồ sơ thanh toán
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 28 thГЎng 6, 2011

Hồ sơ thanh toán được quy định trong hợp đồng bao gồm: 1. Đối với phần công việc xây lắp áp dụng hình thức theo đơn giá: a) Biên bản nghiệm thu khối lượng thực hiện trong giai đoạn thanh ...

Phân cấp trách nhiệm thẩm định, phê duyệt trong đấu thầu
Phân cấp trách nhiệm thẩm định, phê duyệt trong đấu thầu
 • Thẩm định kết quả đấu thầu
 • 28 thГЎng 6, 2011

PHÂN CẤP TRÁCH NHIỆM THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT TRONG ĐẤU THẦU Thủ tướng Chính phủ 1. Đối với các dự án do Thủ tướng Chính phủ trực tiếp quyết định đầu tư: a) Phê duyệt kế hoạch đấu ...

Điều kiện để xem xét, giải quyết kiến nghị
Điều kiện để xem xét, giải quyết kiến nghị
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 28 thГЎng 6, 2011

1. Kiến nghị phải là của nhà thầu tham gia đấu thầu. 2. Đơn kiến nghị phải có chữ ký của người ký đơn dự thầu hoặc đại diện hợp pháp của nhà thầu, được đóng dấu (nếu có). 3. ...

Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị
Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 28 thГЎng 6, 2011

1. Chủ tịch Hội đồng tư vấn a) Chủ tịch Hội đồng tư vấn cấp Trung ương là đại diện có thẩm quyền của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hội đồng tư vấn cấp Trung ương có trách nhiệm tư ...

Ban hành Thông tư Quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá HSDT đối với gói thầu dịch vụ tư vấn
Ban hành Thông tư Quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá HSDT đối với gói thầu dịch vụ tư vấn
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 28 thГЎng 6, 2011

Ngày 29/6/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã ban hành Thông tư số 15/2010/TT-BKH Quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) đối với gói thầu dịch vụ tư vấn. Thông tư ...

Quản lý nhà thầu nước ngoài
Quản lý nhà thầu nước ngoài
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 28 thГЎng 6, 2011

1. Sau khi được lựa chọn để thực hiện các gói thầu trên lãnh thổ Việt Nam, nhà thầu nước ngoài phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về nhập cảnh, xuất cảnh, nhập khẩu, xuất ...

Mẫu thư mời thầu gói thầu dịch vụ tư vấn
Mẫu thư mời thầu gói thầu dịch vụ tư vấn
 • Lập hồ sơ mời thầu
 • 28 thГЎng 6, 2011

MẪU THƯ MỜI THẦU GÓI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN (Áp dụng đối với đấu thầu hạn chế hoặc đấu thầu rộng rãi khi đã xác định được danh sách nhà thầu tham gia đấu thầu) ……, ngày ……… ...

Giám đốc thi công công trình có vai trò và vị trí gì?
Giám đốc thi công công trình có vai trò và vị trí gì?
 • Thẩm định kết quả đấu thầu
 • 28 thГЎng 6, 2011

Giám đốc thi công công trình là người chịu trách nhiệm toàn bộ việc quản lý các dự án thi công, là trung tâm quản lý các dự án thi công, chiếm vị trí cực kỳ quan trọng trong toàn bộ hoạt động ...

Mở thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu
Mở thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu
 • Thẩm định hồ sơ mời thầu
 • 27 thГЎng 6, 2011

MỞ THẦU VÀ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU Mở thầu 1. Việc mở thầu được tiến hành công khai ngay sau thời điểm đóng thầu theo thời gian và địa điểm quy định trong BDL trước sự chứng kiến ...

Bảng dữ liệu đấu thầu
Bảng dữ liệu đấu thầu
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 27 thГЎng 6, 2011

BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU Bảng dữ liệu đấu thầu bao gồm các nội dung chi tiết của gói thầu theo một số mục tương ứng trong Chương I (Yêu cầu về thủ tục đấu thầu). Nếu có bất kỳ sự ...

Tiêu chuẩn đánh giá và xác định nội dung định giá đánh giá hồ sơ mời thầu xây lắp
Tiêu chuẩn đánh giá và xác định nội dung định giá đánh giá hồ sơ mời thầu xây lắp
 • Thẩm định hồ sơ mời thầu
 • 27 thГЎng 6, 2011

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VÀ NỘI DUNG XÁC ĐỊNH GIÁ ĐÁNH GIÁ Chương này bao gồm TCĐG về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (trường hợp không áp dụng sơ tuyển), TCĐG về mặt kỹ thuật, nội dung ...

Biểu mẫu dự thầu mẫu số 1
Biểu mẫu dự thầu mẫu số 1
 • Dịch vụ đấu thầu
 • 27 thГЎng 6, 2011

BIỂU MẪU DỰ THẦU Mẫu số 1 ĐƠN DỰ THẦU ____, ngày____tháng ___năm____ Kính gửi: _____________ [Ghi tên bên mời thầu] (sau đây gọi là bên mời thầu) Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu và ...

Biểu giá chào hàng cho hàng hóa sản xuất, gia công ngoài nước đã nhập khẩu và đang được chào bán tại Việt Nam
Biểu giá chào hàng cho hàng hóa sản xuất, gia công ngoài nước đã nhập khẩu và đang được chào bán tại Việt Nam
 • Chào hàng cạnh tranh
 • 27 thГЎng 6, 2011

BIỂU GIÁ CHÀO CHO HÀNG HÓA SẢN XUẤT, GIA CÔNG NGOÀI NƯỚC ĐÃ NHẬP KHẨU VÀ ĐANG ĐƯỢC CHÀO BÁN TẠI VIỆT NAM STT Tên hàng hóa Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm Số lượng Xuất xứ từ: ...

Bản kê khai sử dụng chuyên gia cán bộ kỹ thuật nước ngoài
Bản kê khai sử dụng chuyên gia cán bộ kỹ thuật nước ngoài
 • Tư vấn đấu thầu
 • 27 thГЎng 6, 2011

BẢN KÊ KHAI SỬ DỤNG CHUYÊN GIA, CÁN BỘ KỸ THUẬT NƯỚC NGOÀI Stt Họ tên Quốc tịch Trình độ học vấn Năng lực chuyên môn Chức danh đảm nhiệm dự kiến Thời gian thực hiện công ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật