Thủ tục khấu trừ thuế nước ngoài vào thuế phải nộp tại Việt Nam

  • Bài viết
  • 24 tháng 6, 2011
  • 414 lượt xem
  • 0 bình luận
CĂN CỨ PHÁP LUẬT: - Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; - Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ; - Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính; - Thông tư số 133/2004/TT-BTC ngày 31/12/2004 của Bộ Tài chính. LUẬT SƯ TƯ VẤN: - Trình tự thực hiện: + Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ và nộp cho cơ quan thuế. + Cơ quan thuế tiếp nhận. - Cách thức thực hiện: + Nộp trực tiếp tại cơ quan thuế. +Gửi qua đường bưu chính. - Thành phần, số lượng hồ sơ: + Thành phần hồ sơ, bao gồm: i. Đơn đề nghị khấu trừ thuế theo Hiệp định. ii. Các tài liệu khác tuỳ theo hình thức đề nghị khấu trừ. Cụ thể: * Trường hợp khấu trừ trực tiếp: • Bản sao Tờ khai thuế thu nhập ở nước ngoài; • Bản sao chứng từ nộp thuế ở nước ngoài; và • Bản gốc xác nhận của cơ quan thuế nước ngoài về số thuế đã nộp. * Trường hợp khấu trừ số thuế khoán; • Bản sao Tờ khai thuế thu nhập ở nước ngoài; • Bản sao đăng ký kinh doanh hoặc các chứng từ pháp lý xác nhận hoạt động kinh doanh tại nước ngoài; và • Thư xác nhận của Nhà chức trách có thẩm quyền nước ngoài về số thuế đã miễn, giảm và xác nhận việc đề nghị khấu trừ số thuế khoán là phù hợp với Hiệp định và luật pháp của Nước ký kết Hiệp định có liên quan. * Trường hợp khấu trừ gián tiếp: • Các tài liệu pháp lý chứng minh quan hệ và tỉ lệ góp vốn của đối tượng đề nghị khấu trừ; • Bản sao Tờ khai thuế thu nhập ở nước ngoài của công ty chia lãi cổ phần mà đối tượng tham gia góp vốn; • Bản sao Tờ khai thuế khấu trừ tại nguồn đối với lợi tức cổ phần được chia; và • Xác nhận của cơ quan thuế nước ngoài về số thuế đã nộp đối với cổ phần được chia và số thuế thu nhập công ty đã nộp trước khi chia lãi cổ phần. + Ghi chú: • Ngôn ngữ được sử dụng trong các tài liệu trong hồ sơ thuế là tiếng Việt. Trường hợp tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và được Uỷ ban nhân dân cấp huyện hoặc cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài chứng thực theo thẩm quyền. • Chữ ký, con dấu trên giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để sử dụng tại VN phải được hợp pháp hoá lãnh sự. + Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). - Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc. - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: + Cá nhân. +Tổ chức. - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế . - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế giải quyết khấu trừ thuế.  

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :