Quy định về thuế GTGT (VAT) đối với hoạt động kinh doanh bất động sản có thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng

  • Bài viết
  • 25 tháng 6, 2011
  • 890 lượt xem
  • 0 bình luận
CĂN CỨ PHÁP LUẬT: -          Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008; -          Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT; -          Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT; -          Thông tư số 60/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về Luật quản lý Thuế; -          Công văn số 15663 /BTC-TCT ngày 05/11/2009 của Tổng Cục Thuế, LUẬT SƯ TƯ VẤN: Tại công văn số 15663 /BTC-TCT ngày 05/11/2009 Bộ Tài chính nhận được công văn số 06/RV-2009 ngày 10/07/2009 của Công ty TNHH một thành viên Rồng Việt (Công ty Rồng Việt) đề nghị được giải đáp cách tính thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, tại công văn Công ty kiến nghị phần hợp đồng với khách hàng đã thu tiền trước ngày 01/01/2009 nhưng bàn giao nhà sau ngày 01/01/2009 được áp dụng giá đất thực tế theo quy định tại Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính. Về việc này Bộ Tài chính có ý kiến như sau: Về việc khai nộp thuế GTGT đối với cơ sở cây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng nhà để bán, chuyển nhượng (gọi chung là cơ sở kinh doanh bất động sản) có thu tiền theo tiến độ của khách hàng  trước ngày 0/01/2009: Bộ Tài chính đã có công văn số 6992/BTC-TCT ngày 18/05/2009 hướng dẫn: Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản mà cơ sở kinh doanh bất động sản có thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng, nếu tại thời điểm thu tiền của khách hàng diễn ra trước ngày 01/01/2009 có sở kinh doanh bất động sản và khách hàng đã xác định được giá bán bất động sản kẻm theo quyền sử dụng đất( giá bán bất động sản kèm theo quyền sử dụng đất được ghi trong hợp đồng) thì việc kê khai nộp thuế GTGT và xác định giá tính thuế GTGT được thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 6992/BTC-TCT ngày 18/05/2009 của Bộ Tài chính. Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản mà cơ sở kinh doanh bất động sản có thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng, nếu tại thời điểm thu tiền trước ngày 01/01/2009, cơ sở kinh doanh bất động sản và khách hàng chưa xác định được giá bán bất động sản kèm theo quyền sử dụng đất trong hợp đồng (hợp đồng không ghi giá bất động sản kềm theo quyền sử dụng đất) mà giá bán được xác định từ ngày 01/01/2009 trở đi thì việc kê khai nộp thuế GTGT (VAT) và xác định giá tính thuế GTGT (VAT) được thực hiện theo quy định tại điểm 1/8 mục I phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính và công văn hướng dẫn số 10383/BTC-TCT ngày 22/07/2009n của Bộ Tài chính. Cơ sở kinh doanh bất động sản và khách hàng chịu trách nhiệm về tính chính xác của hợp đồng đã lập. Liên Hệ với chúng tôi Mọi vướng mắc cho từng trường hợp cụ thể về thuế tại Việt Nam, bạn hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ liên lạc ghi trên website này. Chúng tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ và đưa ra những ý kiến tư vấn tốt nhất. Chúc bạn thành công!

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :