Người ký Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH, CTCP

  • Bài viết
  • 28 tháng 6, 2011
  • 502 lượt xem
  • 0 bình luận
Người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là một trong những cá nhân sau đây: - Chủ tịch HĐTV đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên. Trong trường hợp chủ tịch HĐTV là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là chủ tịch HĐTV mới được HĐTV bầu. - Chủ sở hữu công ty đối với CT TNHH một thành viên có chủ sở hữu là cá nhân. - Chủ tịch HĐTV hoặc chủ tịch công ty đối với CT TNHH một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức. - Chủ tịch HĐQT đối với công ty cổ phần. Trong trường hợp chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là chủ tịch HĐQT mới được Đại hội cổ đông hoặc Hội đồng quản trị bầu. - Trường hợp chủ tịch HĐTV, chủ tịch công ty hoặc chủ tịch HĐQT của công ty bỏ trốn khỏi nơi cư trú, bị tạm giam, bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được bản thân hoặc từ chối ký tên vào thông báo của công ty thì phải có họ, tên và chữ ký của các thành viên HĐTV, chủ sở hữu công ty hoặc các thành viên HĐQT đã tham dự và biểu quyết nhất trí về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty. Mẫu Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật quy định tại Phụ lục III-5 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BKH.  

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :