Nghĩa vụ thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn khi sáp nhập doanh nghiệp

  • Bài viết
  • 26 tháng 7, 2010
  • 423 lượt xem
  • 0 bình luận

Nghĩa vụ thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn khi sáp nhập doanh nghiệp được hướng dẫn như thế nào?Nghĩa vụ thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn khi sáp nhập doanh nghiệp được hướng dẫn như thế nào?

Tại công văn số 1172/TCT-CS  Tổng cục thuế trả lời công văn ngày 31/12/2008 của Công ty Cargill hỏi về nghĩa vụ thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn khi sáp nhập doanh nghiệp, như sau:


1- Về thuế GTGT: Điểm 8c mục II Phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế GTGT có hướng dẫn: Đối tượng không  chịu thuế GTGT: "Chuyển nhượng vốn bao gồm việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn đã đầu tư, kể cả trường hợp bán doanh nghiệp cho doanh nghiệp khác để SXKD, chuyển nhượng chứng khoán và các hình thức chuyển nhượng vốn khác theo quy định của pháp luật “.
Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên trường hợp Công ty có chuyển nhượng vốn khi sáp nhập doanh nghiệp thì hoạt động chuyển nhượng vốn này không thuộc diện chịu thuế GTGT.


2- Về thuế TNDN: Điểm 12 mục V Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế TNDN có hướng dẫn: Thu nhập khác:
"Chênh lệch do đánh giá lại tài sản theo quy định của pháp luật để góp vốn, để điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, trừ trường hợp đánh giá tài sản cố định khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần”.
Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên trường hợp Công ty có chuyển nhượng vốn khi sáp nhập doanh nghiệp mà số vốn trước và sau khi sáp nhập doanh nghiệp bằng nhau thì không phát sinh thu nhập chịu thuế TNDN. Trường hợp khi sáp nhập doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp có đánh giá lại tài sản để điều chuyển tài sản khi sáp nhập và có khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản thì khoản chênh lệch này được hạch toán vào thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

 

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :