Hàng hóa xuất khẩu bán cho khách hàng nước ngoài, nhưng khách hàng nước ngoài thanh toán một phần tiền vào tài khoản của cá nhân thì việc hoàn thuế GTGT (VAT) đầu vào được hướng dẫn như thế nào?

  • Bài viết
  • 24 tháng 6, 2011
  • 427 lượt xem
  • 0 bình luận
CĂN CỨ PHÁP LUẬT: -          Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008; -          Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT; -          Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, nghị định 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định 156/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định về giá tính thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh bất động sản; -          Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; -          Công văn số 3423/TCT-KK ngày 20 tháng 8 năm 2009 của Tổng cục thuế trả lời công văn số 14/05/CV ngày 11/5/2009 của Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đại khoa về việc chứng từ thanh toán hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng, LUẬT SƯ TƯ VẤN: Tại công văn số 3423/TCT-KK ngày 20 tháng 8 năm 2009 của Tổng cục thuế trả lời công văn số 14/05/CV ngày 11/5/2009 của Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đại khoa về việc chứng từ thanh toán hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng như sau: Theo quy định tại Điều 146 Bộ luật Dân sự thì: “ 1. Giao dịch dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện vượt quá phạm vi đại diện không làm phát sinh quyền nghĩa vụ của người được đại diện đối với phần giao dịch được thực hiện vượt quá phạm vi đại diện, trừ trường hợp người được đại diện đồng ý hoặc biết mà không phản đối; nếu không được sự đồng ý thì người đại diện phải thực hiện nghĩa vụ đối với người đã giao dịch với mình về phần giao dịch vượt quá phạm vi đại diện. 2. Người đã giao dịch với người đại diện có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hoặc hủy bỏ giao dịch dân sự đối với phần vượt quá phạm vi đại diện hoặc toàn bộ giao dịch dân sự và yêu cầu bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp người đó biết hoặc phải biết về việc vượt quá phạm vi đại diện. 3. Trong trường hợp người đại diện và người giao dịch với người đại diện cố ý xác lập, thực hiện giao dịch dân sự đối với phần vượt quá phạm vi đại diện mà gây thiệt hại cho người được đại diện thì phải chịu trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại”. Theo hướng dẫn tại Điểm 1.2 (d.3) Mục III Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn về thuế GTGT (VAT) thì hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (trừ các trường hợp hướng dẫn tại điểm 1 đ, điểm 1 e, Mục III, Phần B này) được khấu trừ thuế GTGT (VAT) đầu vào phải có đủ điều kiện và các thủ tục sau: Trường hợp tiền hàng xuất khẩu được thanh toán một phần vào tài khoản mang tên cơ sở kinh doanh xuất khẩu, một phần vào tài khoản của cá nhân là người đại diện hợp pháp hoặc đại diện theo ủy quyền của cơ sở kinh doanh thì doanh nghiệp xuất khẩu chỉ được khấu trừ thuế GTGT (VAT) đầu vào của phần hàng xuất khẩu tương ứng với phần doanh thu được phía nước ngoài thanh toán vào tài khoản của cơ sở kinh doanh”. Theo hướng dẫn tại Điểm 2 Mục I Phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn về quản lý thuế thì hồ sơ hoàn thuế GTGT (VAT) đối với trường hợp xuất khẩu bao gồm: “Hình thức thanh toán, số, ngày, số tiền của chứng từ thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu”. Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đại Khoa xuất khẩu hàng hóa bán cho khách hàng nước ngoài, nhưng khách hàng nước ngoài thanh toán một phần tiền vào tài khoản cá nhân là người đại diện theo ủy quyền của công ty thì công ty chỉ được xét khấu trừ, hoàn thuế GTGT (VAT) đầu vào của hàng hóa xuất khẩu tương ứng số tiền khách hàng nước ngoài thanh toán qua ngân hàng vào tài khoản của Công ty theo hướng dẫn tại Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên. Trường hợp cá nhân là người đaị diện theo ủy quyền của Công ty đã đề nghị khách hàng nước ngoài chuyển tiền thanh toán vào tài khoản của cá nhân để chiếm đoạt tiền của công ty, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã kết luận cá nhân đó có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến quyền lợi và lợi ích của Công ty theo quy định của Bộ luật Dân sự. Liên Hệ với chúng tôi Mọi vướng mắc cho từng trường hợp cụ thể về thuế tại Việt Nam, bạn hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ liên lạc ghi trên website này. Chúng tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ và đưa ra những ý kiến tư vấn tốt nhất. Chúc các bạn thành công!  

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :