Gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho DN nhỏ và vừa

  • Bài viết
  • 28 tháng 6, 2011
  • 376 lượt xem
  • 0 bình luận
Ngày 26/4, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 52/2011/TT-BTC hướng dẫn về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (DN) của DN nhỏ và vừa. Theo đó, sẽ gia hạn nộp thuế thu nhập DN trong thời gian một năm và Thông tư quy định rõ số vốn và số lao động của DN nhỏ và vừa được gia hạn nộp thuế thu nhập DN. Cụ thể, số vốn làm căn cứ xác định doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế thu nhập  DN năm 2011 là số vốn  được thể hiện trong Bảng cân đối kế toán lập ngày 31/12/2010 của DN. Trường hợp DN nhỏ và vừa thành lập mới từ 1/1/2011 thì số vốn làm căn cứ xác định DN nhỏ và vừa được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 là số vốn điều lệ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu. Thông tư cũng quy định rõ số lao động bình quân năm được xác định trên cơ sở tổng số lao động sử dụng thường xuyên (không kể lao động có hợp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng) tính đến hết ngày 31/12/2010 tại DN. Trường hợp DN thành lập mới từ ngày 1/1/2011 thì số lao động bình quân làm căn cứ xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 là số lao động được trả lương, trả công của tháng đầu tiên (đủ 30 ngày) có doanh thu trong năm 2011 không quá 300 người (đối với khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; công nghiệp và xây dựng) và không quá 100 người (đối với khu vực thương mại và dịch vụ). Số thuế được gia hạn là số thuế tạm tính bằng quý Số thuế thu nhập DN phải nộp năm 2011 của DN nhỏ và vừa được gia hạn nộp thuế là số  thuế thu nhập DN tạm tính hàng quý và số chênh lệch cao hơn khi quyết toán thuế năm 2011. Số thuế thu nhập DN được gia hạn tại khoản này không bao gồm số thuế tính trên phần thu nhập từ các hoạt động kinh doanh bất động sản, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, xổ số kiến thiết, thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thu nhập từ kinh doanh các mặt hàng không khuyến khích nhập khẩu theo quy định. Thời gian gia hạn nộp thuế DN thực hiện kê khai số thuế thu nhập DN tạm nộp hàng quý, quyết toán số thuế thu nhập DN phải nộp của năm 2011 theo quy định của Luật Quản lý thuế. Thời gian gia hạn nộp thuế như sau:
Quý Thời gian gia hạn nộp thuế
I/2011 Chậm nhất đến 30/4/2011
II/2011 Chậm nhất đến 30/7/2011
III/2011 Chậm nhất 30/10/2011
IV/2011 Không quá ngày 31/3/2013 (bao gồm cả số thuế phải nộp theo Quyết toán thuế của năm 2011)
  Đối với các trường hợp DN nhỏ và vừa có số thuế năm 2010 đã được gia hạn nộp thuế theo quy định tại Quyết định số 12/2010/QĐ-TTg mà đến hạn nộp thuế vào năm 2011 thì số thuế này tiếp tục được gia hạn thời gian nộp thuế thêm 9 tháng cho đủ 1 năm, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế. Trường hợp DN áp dụng kỳ tính thuế thu nhập DN khác với năm dương lịch thì việc gia hạn nộp thuế chỉ áp dụng đối với số thuế tạm tính nộp của các quý của kỳ tính thuế mà thời hạn nộp thuế vào năm 2011. Thông tư có hiệu lực từ 6/6/2011.
DN nhỏ và vừa được gia hạn nộp thuế không bao gồm: - DN được xếp hạng 1 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách hội đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc, phó tổng giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng công ty nhà nước. - DN hạng đặc biệt theo quy định tại Quyết định số 185/TTg ngày 28/3/1996 của Thủ tướng Chính phủ về doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt và Quyết định số 186/TTg ngày 28/3/1996 của Thủ tướng Chính phủ về danh sách các DN nhà nước hạng đặc biệt. - DN là các công ty tổ chức theo mô hình công ty mẹ - công ty con mà công ty mẹ không phải là DN nhỏ và vừa nắm giữ trên 50% vốn chủ sở hữu của công ty con.
Theo VGP News
 

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :