DN nhỏ và vừa thành lập từ 1/1/2011 có thể được xét gia hạn thuế TNDN năm 2011

  • Bài viết
  • 28 tháng 6, 2011
  • 432 lượt xem
  • 0 bình luận
Theo Dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định 21/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa thành lập từ ngày 1/1/2011 vẫn có thể được xem xét gia hạn nộp thuế thu nhập DN năm 2011 nếu đáp ứng các tiêu chí về vốn và lao động theo quy định. Cụ thể, đối với trường hợp DN trên, số vốn làm căn cứ xác định DN nhỏ và vừa được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2011 là số vốn điều lệ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu. Trước đó, ngày 6/4/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg về việc gia hạn nộp thuế TNDN nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho DN, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011. Hướng dẫn thực hiện Quyết định 21/2011/QĐ-TTg, dự thảo của Bộ Tài chính nêu DN nhỏ và vừa được gia hạn nộp thuế là các DN đáp ứng tiêu chí về vốn hoặc lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Số vốn làm căn cứ xác định DN được gia hạn nộp thuế TNDN năm 2011 là số vốn được thể hiện trong Bảng cân đối kế toán lập ngày 31/12/2010 của DN. Số lao động bình quân năm được xác định trên cơ sở tổng số lao động sử dụng thường xuyên (không kể lao động có hợp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng) tính đến hết ngày 31/12/2010 tại DN. Trường hợp DN nhỏ và vừa thành lập mới từ ngày 1/1/2011 thì số lao động bình quân làm căn cứ xác định DN nhỏ và vừa được gia hạn nộp thuế TNDN năm 2011 là số lao động được trả lương, trả công của tháng đầu tiên (đủ 30 ngày) có doanh thu trong năm 2011 không quá 300 người (đối với khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; công nghiệp và xây dựng) và không quá 100 người (đối với khu vực thương mại và dịch vụ).   Thời gian gia hạn nộp thuế TNDN Theo dự thảo Thông tư, DN thực hiện kê khai số thuế TNDN tạm nộp hàng quý, quyết toán số thuế TNDN phải nộp của năm 2011 theo quy định của Luật Quản lý thuế. Thời gian gia hạn nộp thuế là một năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế TNDN năm 2011 theo quy định của Luật Quản lý thuế như sau: 1. Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế tính tạm nộp của quý I năm 2011 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 30/4/2012. 2. Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế tính tạm nộp của quý II năm 2011 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 30/7/2012. 3. Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế tính tạm nộp của quý III năm 2011 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 30/10/2012. 4. Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế tính tạm nộp của quý IV năm 2011 và số thuế phải nộp theo Quyết toán thuế của năm 2011 không quá ngày 31/4/2013. Dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg đang được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ này để lấy ý kiến nhân dân và doanh nghiệp.  
DN nhỏ và vừa là cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, được chia thành 3 cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tương đương tổng tài sản được xác định trong bảng cân đối kế toán của DN) hoặc số lao động bình quân năm (tổng nguồn vốn là tiêu chí ưu tiên).  
Quy mô     Khu vực Doanh nghiệp siêu nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp vừa
Số lao động Tổng nguồn vốn Số lao động Tổng nguồn vốn Số lao động
I. Nông, lâm nghiệp và thủy sản 10 người trở xuống 20 tỷ đồng trở xuống từ trên 10 người đến 200 người từ trên 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng từ trên 200 người đến 300 người
II. Công nghiệp và xây dựng 10 người trở xuống 20 tỷ đồng trở xuống từ trên 10 người đến 200 người từ trên 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng từ trên 200 người đến 300 người
III. Thương mại và dịch vụ 10 người trở xuống 10 tỷ đồng trở xuống từ trên 10 người đến 50 người từ trên 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng từ trên 50 người đến 100 người
(Theo Nghị định 56/2009/NĐ-CP)
Theo VGP News
 

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :