Bài viết

Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp
Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp
 • Tư vấn hiệu quả dự án
 • 17 tháng 4, 2011

Luật Bắc Việt hiểu rằng hoạt động tư vấn không thể tách rời đào tạo. Vì vậy, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp nhỏ và vừa, thông qua việc cung cấp các ...

Tư vấn luật mua bán sáp nhập doanh nghiệp
Tư vấn luật mua bán sáp nhập doanh nghiệp
 • Tư vấn doanh nghiệp
 • 17 tháng 4, 2011

Luật Bắc Việt là một nhà cung cấp dịch vụ tư vấn cho các tổ chức thực hiện hoạt động sát nhập và mua bán. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ cùng với ...

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
 • Tư vấn doanh nghiệp
 • 17 tháng 4, 2011

TƯ VẤN CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thường gắn liền với các thay đổi về cơ cấu sở hữu và hoại hình doanh nghiệp, chuyển đổi doanh nghiệp cũng gắn liền với ...

Tư vấn cổ phần hoá doanh nghiệp
Tư vấn cổ phần hoá doanh nghiệp
 • Tư vấn doanh nghiệp
 • 17 tháng 4, 2011

Tư vấn cổ phần hoá doanh nghiệp: Đối tượng: Các doanh nghiệp trong lộ trình cổ phần hóa. Lợi ích mang lại cho khách hàng: Doanh nghiệp có những kiến thức cần thiết để có thể tham gia vào ...

Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
 • Tư vấn doanh nghiệp
 • 17 tháng 4, 2011

Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một thủ tục phức tạp, trải qua nhiều bước khách nhau. Tư vấn Luật Bắc Việt với tư cách là nhà tư vấn pháp luật chuyên nghiệp sẽ tư vấn giúp ...

Tư vấn Dự án Đầu tư
Tư vấn Dự án Đầu tư
 • Tư vấn hiệu quả dự án
 • 16 tháng 4, 2011

Trình tự thủ tục tư vấn lập dự án đầu tư. Tư vấn Dự án Đầu tư : Tư vấn Góp vốn Đầu tư Dự án : Tư vấn vốn góp và phân chia lợi nhuận sau đầu tư, tư vấn góp vốn bằng quyền sở ...

Thành lập công ty cổ phần tại Hà Nam
Thành lập công ty cổ phần tại Hà Nam
 • Thành lập cổ phần
 • 16 tháng 4, 2011

Luật Bắc Việt sẽ hướng dẫn cụ thể từng bước thành lập công ty cổ phần giúp khách hàng có được những kiến thức cơ bản trước khi quyết định thành lập công ty cổ phần.

Thành lập công ty cổ phần tại TP Đà Nẵng
Thành lập công ty cổ phần tại TP Đà Nẵng
 • Thành lập cổ phần
 • 16 tháng 4, 2011

Thành lập công ty cổ phần - dịch vụ của Luật Bắc ViệtLuật Bắc Việt sẽ hướng dẫn cụ thể từng bước thành lập công ty cổ phần giúp khách hàng có được những kiến thức cơ bản ...

Thành lập công ty cổ phần tại TP HCM - 2011
Thành lập công ty cổ phần tại TP HCM - 2011
 • Thành lập cổ phần
 • 16 tháng 4, 2011

Luật Bắc Việt sẽ hướng dẫn cụ thể từng bước thành lập công ty cổ phần giúp khách hàng có được những kiến thức cơ bản trước khi quyết định thành lập công ty cổ phần

Thành lập công ty cổ phần tại TP Hà Nội
Thành lập công ty cổ phần tại TP Hà Nội
 • Thành lập cổ phần
 • 16 tháng 4, 2011

Luật Bắc Việt sẽ hướng dẫn cụ thể từng bước thành lập công ty cổ phần giúp khách hàng có được những kiến thức cơ bản trước khi quyết định thành lập công ty cổ phần.

Thành lập công ty cổ phần - dịch vụ của Luật Bắc Việt
Thành lập công ty cổ phần - dịch vụ của Luật Bắc Việt
 • Thành lập cổ phần
 • 16 tháng 4, 2011

Luật Bắc Việt sẽ hướng dẫn cụ thể từng bước thành lập công ty cổ phần giúp khách hàng có được những kiến thức cơ bản trước khi quyết định thành lập công ty cổ phần.

Tư vấn Đầu tư nước ngoài
Tư vấn Đầu tư nước ngoài
 • Tư vấn đấu tư vào VN
 • 08 tháng 4, 2011

Luật Bắc Việt cung cấp dịch vụ vấn đầu tư nước ngoài: Tư vấn thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, tư vấn thành lập công ty liên doanh vàĐiều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, ...

Dịch vụ tư vấn thành lập Tập đoàn kinh tế
Dịch vụ tư vấn thành lập Tập đoàn kinh tế
 • Thành lập cổ phần
 • 08 tháng 4, 2011

Tập đoàn kinh tế bao gồm nhóm các công ty có tư cách pháp nhân độc lập, được hình thành trên cơ sở tập hợp, liên kết thông qua đầu tư, góp vốn, sáp nhập, mua lại, tổ chức lại hoặc các hình thức liên kết ...

 Về việc phong tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc
Về việc phong tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc
 • Văn bản thuế
 • 07 tháng 8, 2010

Phong tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005

 Về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung
Về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung
 • Văn bản thuế
 • 07 tháng 8, 2010

Về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung, quy định cụ thể điều kiện, trình tự, thủ tục, cơ quan thẩm định, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy phép kinh doanh ...

 Về việc in, phát hành, sử dụng và quản lý vé máy bay điện tử
Về việc in, phát hành, sử dụng và quản lý vé máy bay điện tử
 • Văn bản thuế
 • 07 tháng 8, 2010

Về việc in, phát hành, sử dụng và quản lý vé máy bay điện tử Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005.

 Hướng dẫn trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2005 và năm 2006 của công ty nhà nước có điều kiện đặc thù
Hướng dẫn trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2005 và năm 2006 của công ty nhà nước có điều kiện đặc thù
 • Văn bản thuế
 • 07 tháng 8, 2010

Hướng dẫn trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2005 và năm 2006 của công ty nhà nước có điều kiện đặc thù theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 409/VPCP-KTTH ngày 22/01/2007 ...

 Ban hành Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1: 50 000
Ban hành Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1: 50 000
 • Văn bản thuế
 • 07 tháng 8, 2010

Ban hành Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1: 50 000     a.lk:link { ...

 Ban hành Quy chế tiếp nhận và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về
Ban hành Quy chế tiếp nhận và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về
 • Văn bản thuế
 • 07 tháng 8, 2010

Ban hành Quy chế tiếp nhận và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về ...

Vì sao phiên tòa xét xử vụ án chạy thận tử vong ở Hòa Bình kéo dài?
Vì sao phiên tòa xét xử vụ án chạy thận tử vong ở Hòa Bình kéo dài?
 • Hình sự
 • 03 tháng 6, 2018

Những chuyên gia có thể làm sáng tỏ những vấn đề pháp lý thì họ không được nói, hoặc không được tòa mời đến; còn nhiều “lỗ hổng” trong quy trình khám, chữa bệnh;…đó là một trong những nguyên nhân ...