thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho thuê tài chính

  • Bài viết
  • 24 tháng 6, 2011
  • 446 lượt xem
  • 0 bình luận
Tại Điểm 5.14, Mục IV, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT hướng dẫn: “Cơ sở cho thuê tài chính cho thuê tài sản thuộc đối tượng chịu thuế GTGT phải lập hoá đơn theo quy định…Các trường hợp tài sản mua để cho thuê không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, không có hoá đơn GTGT hoặc chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu thì không được ghi thuế GTGT trên hoá đơn”. Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên thì Công ty cổ phần thép A có thuê mua một tài sản cố định không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT của Công ty thuê tài chính B thì Công ty thuê tài chính B phải xuất hoá đơn thuê mua tài sản cố định nhưng dòng thuế GTGT gạch chéo.

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :