THỦ TỤC THÀNH LẬP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

  • Bài viết
  • 24 tháng 6, 2011
  • 418 lượt xem
  • 0 bình luận
CĂN CỨ PHÁP LUẬT: - Luật Kinh doanh bất động sản ngày 29/6/2006; -  Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản; - Thông tư 13/2008/TT-BXD ngày 21/05/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản được tiến hành công khai, minh bạch, đúng pháp luật. LUẬT SƯ TƯ VẤN: 1. Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản: Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã, đăng ký kinh doanh dịch vụ bất động sản theo quy định của pháp luật. Đáp ứng các tiêu chí sau: - Về ngành nghề kinh doanh: Đơn vị chủ quản phải có chức năng kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản, kinh doanh các dịch vụ bất động sản như môi giới, định giá, quảng cáo, quản lý, đấu thầu, tư vấn bất động sản. - Về chứng chỉ: Tối thiểu 02 Chứng chỉ môi giới bất động sản (Nếu nội dung hoạt động của Sàn GD có môi giới BĐS);Tối thiểu 02 Chứng chỉ định giá bất động sản (Nếu nội dung hoạt động của Sàn GD có định giá BĐS); Giấy chứng nhận đã hoàn thành khoá đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản (Đối với người đứng đầu Sàn GDBĐS). - Về diện tích của sàn giao dịch: Sàn giao dịch bất động sản phải có diện tích sử dụng để giao dịch tối thiểu 50m2 phục vụ cho hoạt động môi giới, giao dịch và thêm 20 m2 cho mỗi hoạt động dịch vụ bổ sung, đồng thời đảm bảo có trang thiết bị phù hợp với nội dung hoạt động. Thực tế, diện tích tối thiểu cũng phải 120 m2. Sàn giao dịch bất động sản phải có tên, biển hiệu và phải có địa chỉ giao dịch ổn định tối thiểu trong thời hạn 01 năm. Hợp đồng thuê địa điểm với công ty kinh doanh bất động sản phải ít nhất 01 năm và không cần công chứng. Hợp đồng thuê địa điểm với công ty hoặc cá nhận hoặc hộ gia đình không có chức năng kinh doanh bất động sản phải từ ít nhất 01 năm và phải công chứng. 2. Hồ sơ thành lập sàn giao dịch bất động sản gồm: - Báo cáo thành lập Sàn giao dịch bất động sản (BĐS); - Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị chủ quản; - Quy chế quản lý, hoạt động của Sàn giao dịch BĐS; - Bản sao chứng thực danh sách các thành viên có chứng chỉ; - Bản sao các chứng chỉ; - Quyết định thành lập sàn; - Quyết định ban hành quy chế hoạt động của sàn giao dịch; - Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sàn giao dịch; - Đơn đăng ký tham gia mạng các Sàn GDBĐS Việt Nam gửi tới Cục quản lý Nhà - Bộ Xây dựng; - Mô hình của Sàn GD dự kiến hoạt động (Chụp hình hoặc vẽ trên 3D); - Website của sàn; - Danh sánh cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ nhân viên; và - Hợp đồng thuê địa điểm hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình. 3. Cơ quan nhận hồ sơ: Nộp 02 bộ hồ sơ trên lên Sở Xây Dựng nơi đặt sàn giao dịch bất động sản: 4. Kết quả thủ tục hành chính: Đơn vị thành lập sàn giao dịch bất động sản sẽ nhận được công văn chấp thuận của Sở Xây Dựng về việc cho phép thành lập sàn giao dịch bất động sản sau 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lê và sẽ có tên trên mạng sàn giao dịch bất động sản Việt Nam.  

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :