THỦ TỤC NỘP ĐƠN XIN BẢO HỘ SÁNG CHẾ VÀ GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

  • Bài viết
  • 24 tháng 6, 2011
  • 419 lượt xem
  • 0 bình luận
LUẬT SƯ TƯ VẤN: Tài liệu cần nộp: 1. Giấy Uỷ quyền có chữ ký và con dấu của người uỷ quyền (yêu cầu nộp đồng thời với đơn; bản sao Giấy uỷ quyền được chấp nhận tại thời điểm nộp đơn, bản gốc phải được nộp trong vòng 3 tháng kể từ ngày nộp đơn). 2. Hợp đồng chuyển nhượng Quyền ưu tiên (áp dụng trong trường hợp Người nộp đơn không đồng thời là người đã nộp đơn ưu tiên. Tài liệu này có thể được nộp trong vòng 3 tháng kể từ ngày nộp đơn). 3. Bản mô tả sáng chế hoặc Giải pháp hữu ích, yêu cầu bảo hộ, hình vẽ (yêu cầu nộp đồng thời với đơn). 4. Bản sao đơn đầu tiên hoặc các đơn đầu tiên hoặc tài liệu chứng nhận trưng bày triển lãm nếu trong đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Paris (có xác nhận của một trong các cơ quan hoặc cá nhân sau: Công chứng, Uỷ ban nhân dân hoặc Cơ quan có thẩm quyền, các chủ thể đứng tên tài liệu gốc hoặc người được họ uỷ quyền) (tài liệu này có thể nộp trong vòng 3 tháng kể từ ngày nộp đơn). Lưu ý: Hợp đồng chuyển nhượng sáng chế/Giải pháp hữu ích (GPHI) từ tác giả sáng chế/GPHI sang người nộp đơn nếu người nộp đơn không đồng thời là tác giả sáng chế/GPHI chỉ nộp khi có yêu cầu của Cục sở hữu trí tuệ, trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày yêu cầu. Thông tin cần cung cấp: - Tên đầy đủ, địa chỉ, quốc tịch của Người nộp đơn và Tác giả. - Tên nước, số đơn, ngày nộp đơn của đơn ưu tiên.  

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :