Thủ tục miễn thuế, giảm thuế theo hiệp định đối với hãng vận tải nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam (có hoạt động vận tải quốc tế giữa cảng biển Việt Nam và nước ngoài)

  • Bài viết
  • 24 tháng 6, 2011
  • 448 lượt xem
  • 0 bình luận
CĂN CỨ PHÁP LUẬT: - Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; - Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ; - Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính. LUẬT SƯ TƯ VẤN: Trình tự thực hiện: +        Tại Tờ khai thuế cước của kỳ tính thuế đầu tiên của năm, hãng vận tải nước ngoài hoặc đại lý của hãng vận tải nước ngoài phải gửi cho cơ quan thuế hồ sơ thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định. +        Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ và nộp cho cơ quan thuế. +        CQT tiếp nhận. +        Kết thúc năm, hãng vận tải nước ngoài hoặc đại lý của hãng vận tải nước ngoài phải gửi cơ quan thuế Giấy chứng nhận cư trú của hãng tàu cho năm đó. +        Trường hợp năm trước đó đã thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định, thì các năm tiếp theo hãng vận tải nước ngoài hoặc đại lý của hãng vận tải nước ngoài chỉ cần thông báo bất kỳ sự thay đổi nào về tình trạng kinh doanh như thay đổi về đăng ký kinh doanh, thay đổi về sở hữu hoặc điều hành phương tiện vận tải (nếu có) và cung cấp các tài liệu tương ứng với việc thay đổi. +        Trường hợp các hãng vận tải nước ngoài có đại lý chính/trụ sở chính của đại lý và các đại lý phụ/chi nhánh tại nhiều địa phương ở Việt Nam, các đại lý/hãng vận tải nước ngoài nộp bản chính Giấy xác nhận cư trú và Giấy chứng nhận đăng ký thuế/đăng ký kinh doanh đã hợp pháp hoá lãnh sự cho cục thuế quản lý địa phương nơi hãng vận tải nước ngoài có đại lý chính/trụ sở chính của đại lý và bản sao (có dấu sao y của đại lý chính hoặc bản sao đã công chứng) tại các Cục thuế quản lý địa phương nơi hãng vận tải nước ngoài có đại lý phụ/chi nhánh và ghi rõ nơi đã nộp bản chính trong Thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định. Cách thức thực hiện: +        Nộp trực tiếp tại cơ quan thuế. +        Gửi qua đường bưu chính. Thành phần, số lượng hồ sơ: +        Thành phần hồ sơ, bao gồm: . Thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định; . Bản gốc Giấy chứng nhận cư trú do cơ quan thuế của nước nơi hãng tàu nước ngoài cư trú cấp cho năm tính thuế ngay trước năm thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định; . Bản sao đăng ký kinh doanh và/hoặc giấy chứng nhận đăng ký thuế do nước cư trú cấp; . Tài liệu chứng minh doanh nghiệp điều hành trực tiếp tàu, là một trong các tài liệu sau: 1.        Bản sao Giấy đăng ký sở hữu tàu; 2.        Bản sao Hợp đồng thuê tàu (trường hợp doanh nghiệp đi thuê hoặc được trao quyền sử dụng); 3.        Bản chính hoặc bản sao có xác nhận của cảng vụ Giấy phép khai thác tàu định tuyến; 4.        Bản chính hoặc bản sao có xác nhận của cảng vụ giấy phép tàu vào cảng; 5.        Bản chính giấy xác nhận của cảng vụ về các tàu của hãng vào cảng Việt Nam; 6.         Các tài liệu khác. Trường hợp hãng tàu nước ngoài có các hoạt động liên danh, hoán đổi, cho thuê chỗ, cho thuê tàu trống… thì cần cung cấp thêm các chứng từ có liên quan (như hợp đồng liên danh cùng khai thác, điều hành phương tiện vận tải, hợp đồng hoán đổi chỗ, hợp đồng cho thuê tàu trống…). +        Ghi chú: . Ngôn ngữ được sử dụng trong các tài liệu trong hồ sơ thuế là tiếng Việt. Trường hợp tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và được Uỷ ban nhân dân cấp huyện hoặc cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài chứng thực theo thẩm quyền. . Chữ ký, con dấu trên giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để sử dụng tại VN phải được hợp pháp hoá lãnh sự. +        Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: +        Cá nhân . +        Tổ chức. - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế. - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan thuế không trả kết quả cho NNT.

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :