Thông báo về hết thời gian giảm thuế?

  • Bài viết
  • 26 tháng 7, 2010
  • 450 lượt xem
  • 0 bình luận
Thông báo về hết thời gian giảm thuế? Theo hướng dẫn tại công văn sốQuyết định số 16/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp và các Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện: Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện giảm thuế GTGT đối với một số hàng hoá, dịch vụ doanh nghiệp kinh doanh gặp khó khăn quy định 19 nhóm hàng hoá, dịch vụ thuộc diện được giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT từ ngày 01/02/2009 đến hết ngày 31/12/2009, Thông tư số 18/2009/TT-BTC ngày 30/01/2009 và Thông tư số 91/2009/TT-BTC ngày 12/5/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn Danh mục hàng hoá thuộc diện được giảm thuế suất thuế GTGT từ ngày 01/02/2009 đến hết ngày 31/12/2009.


Quyết định số 58/2009/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp và Thông tư số 85/2009/TT-BTC ngày 28/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 58/2009/QĐ-TTg quy định 5 nhóm hàng hoá thuộc diện được giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT từ ngày 01/5/2009 đến hết ngày 31/12/2009 và giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) từ ngày 01 tháng 5 năm 2009 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2009.


Quyết định số 96/2009/QĐ-TTg ngày 22/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số điều của Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg, Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg và Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 181/2009/TT-BTC ngày 14/9/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 96/2009/QĐ-TTG quy định giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT đối với nhà ở để cho thuê đối với học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề thuê trong quá trình học tập, nhà ở để cho thuê đối với công nhân làm việc tại các khu công nghiệp và nhà ở để bán, để cho thuê, cho thuê mua đối với người có thu nhập thấp có khó khăn về nhà ở từ ngày 22/7/2009 đến hết ngày 31/12/2009.


Như vậy, kể từ ngày 01/01/2010 các chính sách giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT đối với các nhóm hàng hoá, dịch vụ theo các Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg, Quyết định số 58/2009/QĐ-TTg Quyết định số 96/2009/QĐ-TTg nêu trên của Thủ tướng Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính và giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) hết hiệu lực thi hành.


Tổng cục Thuế đề nghị các Cục thuế  khẩn trương phổ biến, thông báo cho các chi cục thuế, cán bộ thuế và tuyên truyền tới người nộp thuế trên địa bàn quản lý biết và thực hiện các chính sách thuế GTGT và lệ phí trước bạ theo quy định

Luatthue.Info

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :

Danh mục

Loading...