Thanh toán trong nội bộ doanh nghiệp có đơn vị hạch toán phụ thuộc có phát sinh hóa đơn GTGT (VAT) nhưng không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng

  • Bài viết
  • 25 tháng 6, 2011
  • 487 lượt xem
  • 0 bình luận
CĂN CỨ PHÁP LUẬT: -          Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008; -          Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT; -          Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT; -          Thông tư số 60/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về Luật quản lý Thuế; -          Công văn số 4527/TCT-CS ngày 04/11/2009 của Tổng Cục Thuế, LUẬT SƯ TƯ VẤN: Tại công văn số 4527/TCT-CS ngày 04/11/2009 của Tổng cục thuế trả lời công văn số 266/CV-TM ngày 26/08/2009 của công ty TNHH một thành viên thương mại Sabeco đề nghị hướng dẫn vướng mắc về điều kiện để được khấu trừ thuế GTGT như sau: Tại điểm 1.3.b mục III phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT hướng dẫn điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau: “ Có chứng từ thanh toán qua Ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới 20 triệu đồng theo giá đã thuế GTGT”. Tại điểm 4.2 công văn số 1020/BTC- TCT ngày 20/07/2009 của Bộ Tài chính về điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT hướng dẫn “ Trường hợp thanh toán trong nội bộ doanh nghiệp có đớn vị hoạch toán phụ thuộc có phát sinh hóa đơn GTGT nhưng không có chứng từ thanh toán qua ngân nhàng thì quan hệ thanh toán tiền hàng mang tính chất thanh toán nội bộ giữa công ty và chi nhánh hoặc giữa công ty trong tập đoàn vẫn đủ điều kiện được khấu trừ thuế GTGT”. Theo hướng dẫn trên, trường hợp công ty CPTM Sabeco khu vực có các chi nhánh hoạch toán phụ thuộc, Công ty CPTM Sabeco khu vực kí hợp đồng với Nhà cung cấp, nếu trong hợp đồng đã quy định cụ thể là: Công ty CPTM Sabeco khu vực thanh toán tiền qua ngân hàng cho nhà Cung cấp, Nhà cung cấp lập hóa đơn GTGT (VAT)  trực tiếp cho Chi nhánh hoạch toán phụ thuộc (hóa đơn tên chi nhánh), do quan hệ thanh toán giữa Công ty CPTM Sabeco khu vực với các Chi nhánh hoạch toán phụ thuộc mang tính chất thanh toán nội bộ thì Chi nhánh hạch toán phụ thuộc được kê khai khấu trừ thuế GTGT (VAT) đầu vào đối với hóa đơn GTGT do Nhà cung cấp lập cho Chi nhánh. Hàng tháng giữa công ty CPTM Sabeco khu vực và Nhà cung cấp và Chi nhánh hạch toán phụ thuộc phải có bản đối chiếu, quyết toán công nợ trong đó thẻ hiện rõ việc thanh toán bằng tiền chuyển khoản qua ngân hàng tương ứng với các hóa đơn GTGT do Nhà cung cấp lập cho chi nhánh. Liên Hệ với chúng tôi Mọi vướng mắc cho từng trường hợp cụ thể về thuế tại Việt Nam, bạn hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ liên lạc ghi trên website này. Chúng tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ và đưa ra những ý kiến tư vấn tốt nhất. Chúc bạn thành công!

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :