Mặt hàng sơn cung cấp để đảm bảo hoạt động phương tiện vận tải quốc tế không thuộc diên chịu thuế GTGT (VAT)

  • Bài viết
  • 24 tháng 6, 2011
  • 431 lượt xem
  • 0 bình luận
CĂN CỨ PHÁP LUẬT -          Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008; -          Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT; -          Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, nghị định 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định 156/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định về giá tính thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh bất động sản; -          Công văn số 10972/BTC-TCT ngày 03 tháng 8 năm 2009 của Bộ tài chính giải đáp vướng mắc về việc áp dụng chính sách thuế GTGT đối với hàng hóa dịch vụ cung cấp để đảm bảo hoạt động của phương tiện vận tải quốc tế, LUẬT SƯ TƯ VẤN: Tại công văn số 10972/BTC-TCT ngày 03 tháng 8 năm 2009 của Bộ tài chính giải đáp vướng mắc về việc áp dụng chính sách thuế GTGT đối với hàng hóa dịch vụ cung cấp để đảm bảo hoạt động của phương tiện vận tải quốc tế, về việc này Bộ tài chính có ý kiến như sau: 1. Trước ngày 01/01/2009 Khoản 22 Điều 4 Nghị định 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định: “22. Vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ cung ứng trực tiếp cho vận tải quốc tế và dịch vụ tái bảo hiểm ra nước ngoài. Vận tải quốc tế bao gồm vận tải hành khách, vận tải hàng hóa dưới các hình thức từ Việt Nam ra nước ngoài. Hàng hóa, dịch vụ cung ứng cho vận tải quốc tế là hàng hóa, dịch vụ do các cơ sở kinh doanh tại Việt Nam bán trực tiếp cho các phương tiện vận tải quốc tế của Việt Nam và của nước ngoài để sử dụng trực tiếp cho hoạt động của phương tiện vận tải quốc tế theo quy định của Bộ tài chính.” ĐIểm 1.23.d2 Mục II Phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ tài chính quy định hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT có: “Hàng hóa, dịch vụ cung cấp để đảm bảo hoạt động của phương tiện vận tải quốc tế như xăng, dầu, sửa chữa, sơn, bảo dưỡng phương tiện vận tải và một số hàng hóa, dịch vụ khác cung ứng để đảm bảo hoạt động phương tiện vận tải quốc tế, trừ các dịch vụ đăng kiểm, bảo hiểm, sửa chữa, sơn, bảo dưỡng, cung ứng trực tiếp cho phương tiện vận tải thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc phương tiện vận tải do tổ chức, cá nhân Việt Nam thuê trần, thuê định hạn của tổ chức, cá nhân nước ngoài đều thuộc diện chịu thuế GTGT theo hướng dẫn tại Phần B Thông tư này. Phương tiện vận tải quốc tế nêu tại điểm 1.23.d.2 này bao gồm: + Phương tiện vận tải thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài thực hiện hoạt động vận tải quốc tế. + Phương tiện vận tải thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc phương tiện vận tải do tổ chức, cá nhân Việt Nam thuê định hạn, thuê trần các tổ chức, cá nhân nước ngoài để thực hiện hoạt động vận tải quốc tế. Căn cứ quy định trên: - Mặt hàng sơn không phải là nhiên liệu sử dụng trực tiếp để đảm bảo hoạt động của phương tiện vận tải quốc tế. Vì vậy từ “sơn” theo quy định tại điểm 1.23d Mục II phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 nêu trên được hiểu là “Dịch vụ sơn” không phải là “mặt hàng sơn”. Do đó mặt hàng sơn do cơ sở kinh doanh tại Việt Nam bán cho phương tiện vận tải thực hiện hoạt động vận tải quốc tế thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc phương tiện vận tải do tổ chức, cá nhân Việt Nam thuê trần, thuê định hạn của tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc diện chịu thuế GTGT (VAT). - Các dịch vụ đăng kiểm, bảo hiểm, sửa chữa, sơn, bảo dưỡng cung ứng trực tiếp cho phương tiện vận tải thực hiện hoạt động vận tải quốc tế thuộc sở hữu của tổ chức cá nhân Việt Nam hoặc phương tiện vận tải do tổ chức, cá nhân Việt Nam thuê trần, thuê định hạn của tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc diện chịu thuế GTGT (VAT). - Trường hợp từ ngày thông tư số 32/2007/TT-BTC có hiệu lực thi hành đến trước ngày 01/01/2009 các cơ sở kinh doanh đã lập hóa đơn không tính thuế GTGT (VAT) khi bán mặt hàng sơn; khi cung cấp các dịch vụ đăng kiểm, bảo hiểm, sửa chữa, dịch vụ sơn, bảo dưỡng cho phương tiện vận tải thực hiện hoạt động vận tải quốc tế thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc phương tiện vận tải do tổ chức, cá nhân Việt Nam thuê trần, thuê định hạn của tổ chức, cá nhân nước ngoài thì cục thuế hướng dẫn cơ sở kinh doanh lập hóa đơn mới điều chỉnh (có tính thuế GTGT) thay thế các hóa đơn đã lập và thực hiện khai điều chỉnh, bổ sung theo quy định. 2. Từ ngày 01/01/2009 thuế GTGT (VAT) đối với hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho phương tiện vận tải quốc tế thực hiện theo quy định tại Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng. Liên Hệ với chúng tôi Mọi vướng mắc cho từng trường hợp cụ thể về thuế tại Việt Nam, bạn hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ liên lạc ghi trên website này. Chúng tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ và đưa ra những ý kiến tư vấn tốt nhất. Chúc bạn thành công!  

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :