Khoản thu bảo lãnh tín dụng thuộc đối tượng chịu thuế GTGT (VAT)

  • Bài viết
  • 25 tháng 6, 2011
  • 443 lượt xem
  • 0 bình luận
CĂN CỨ PHÁP LUẬT: -          Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008; -          Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT; -          Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT; -          Thông tư số 60/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về Luật quản lý Thuế; -          Công văn số 3489/TCT-CS ngày 25/08/2009 của Tổng Cục Thuế, LUẬT SƯ TƯ VẤN: Tại công văn số 3489/TCT-CS ngày 25/08/2009 của Tổng cục thuế trả lời công văn số 3139/CV-NHCT10 ngày 28/05/2009 của Ngân Hàng Công Thương Việt Nam về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và chính sách thuế GTGT, điểm I công văn này quy định: Tại điểm 8 mục II phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế GTGT: “a. Dịch vụ cấp tín dụng gồm các hình thức: Cho vay; chiết khấu và tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và các giấy tờ có giá khá; bảo lãnh; cho thuê tài chính và các hình thức cấp tín dụng khác theo quy định của pháp luật do các tổ chức tài chính, tín dụng tại Viêtj Nam cung ứng.” Căn cứ quy định nêu trên, khoản thu bảo lãnh tín dụng không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT (VAT). Tại điểm1 mục I phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định: “Đối tượng chịu thuế GTGT là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản suất, kinh doanh và tiêu dùng ỏe Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân của nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT nêu tại mục II phần A Thông tư này”. Căn cứ quy định trên, hoạt động bán tài sản đảm bảo tiền vay của các tổ chức tín dụng được coi như là hoạt động bán tài sản  thông thường, áp dụng mức thuế suất thuế GTGT (VAT) theo quy định của tài sản đó. Liên Hệ với chúng tôi Mọi vướng mắc cho từng trường hợp cụ thể về thuế tại Việt Nam, bạn hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ liên lạc ghi trên website này. Chúng tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ và đưa ra những ý kiến tư vấn tốt nhất. Chúc bạn thành công!

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :