Giá tính thuế GTGT (VAT) trường hợp giá đất tại thời điểm chuyển nhượng do người nộp thuế kê khai không đủ căn cứ để xác định giá tính thuế hợp lý

  • Bài viết
  • 25 tháng 6, 2011
  • 478 lượt xem
  • 0 bình luận
CĂN CỨ PHÁP LUẬT: -          Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008; -          Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT; -          Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT; -          Thông tư số 60/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về Luật quản lý Thuế; -          Công văn số 4531/TCT-CS ngày 04/11/2009 của Tổng Cục Thuế, LUẬT SƯ TƯ VẤN: Tại công văn số 4531/TCT-CS ngày 04/11/2009 của Tổng cục thuế  trả lời công văn số 641/CT-THDT ngày 29/04/2009 của Tổng cục thuế tỉnh Bắc Ninh về việc chính sách thuế GTGT, Tổng cục thuế có ý kiến như sau: Tại điểm 1.8 mục I phấn B Thông tư số 129/2008/ TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn: “Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, giá tính thuế là giá chuyền nhượng bất động sản trừ (-) giá đất ( hoặc giá thuế đất) thực tế tại thời điểm chuyển nhượng. Trường hợp giá đất tại thời điểm chuển nhượng do người nộp thuế kê khai không đử căn cứ để xác định thuế hợp lý theo quy định của pháp luật thì tính trừ theo giá đất( hoặc giá thuê đất) do UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời điểm chuyển nhượng bất động sản. Giá đất tính trừ để xác định giá tính thuế tối đa không vượt quá số tiền đất thu của khách hàng. Đối với cơ sở kinh doanh được Nhà nước cho thuê đất để đầu tư cơ sở hạ tầng để cho thuê, giá tính thuế là giá cho thuê cơ sở hạ tầng chưa bao gồm thuế GTGT trừ (-) tiền thuê đất phải nộp Ngân sách Nhà nước”. Theo hướng dẫn tại công văn số 10383/BTC-TCT ngày 22/07/2009 của Bộ Tài chính thì từ ngày 01/01/2009, đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, giá tính thuế GTGT (VAT) là giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá đất thực tế do người nộp thuế (cơ sở kinh doanh bất động sản) tự khai tại thời điểm chuyển nhượng. Giá đất thực tế do cơ sở kinh doanh bất động sản tự khai tại thời điểm chuyển nhượng Theo hợp đồng chuyển nhượng bất động sản. Liên Hệ với chúng tôi Mọi vướng mắc cho từng trường hợp cụ thể về thuế tại Việt Nam, bạn hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ liên lạc ghi trên website này. Chúng tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ và đưa ra những ý kiến tư vấn tốt nhất. Chúc bạn thành công!

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :