Doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch, mức thuế suất thuế TNDN 25% áp dụng như thế nào

  • Bài viết
  • 26 tháng 7, 2010
  • 415 lượt xem
  • 0 bình luận

Tại công văn số 1503/TCT-CS ngày 23/04/2009 của Tổng cục thuế, trả lời công văn số 2626/CT-HTr ngày 27/02 của Cục thuế Thành Phố Hà Nội về thuế suất thues TNDN đối với năm dương lịch như sau: 

Tại công văn số 1503/TCT-CS ngày 23/04/2009 của Tổng cục thuế, trả lời công văn số 2626/CT-HTr ngày 27/02 của Cục thuế Thành Phố Hà Nội về thuế suất thues TNDN đối với năm dương lịch như sau:

Tại điểm 2 phần B thông tư số  130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế  thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ- CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “ Kỳ tính thuế được xác định theo năm dương lịch. Trường hợp doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch thì ký tính thuế xác định theo năm tài chính áp dụng. Kỳ tính thuế đầu tiên đối với doanh nghiệp mới thành lập và kỳ tính thuế cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản được xác định phù hợp với kỳ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán”

Tại điểm 1 Phần I thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính nêu trên quy định: “ các doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khá với n ăm dương lịch mà không được hưởng thuế suất thuế thu nhập doa nh  nghiệp ưu đãi thì áp dụng thues suất thuế thu nhập doanh nghiệp 25% kể từ kỳ tính thuế năm 2009”

Căn cứ theo các quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp áp dụng năm tài chính 2009 từ ngày 01/04/2009 đến ngày 31/03/2010 thì mức thuế suất thuế TNDN 25% theo Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính sẽ áp dụng theo năm tài chính 2009 là từ ngày 2009.

 

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :