Dịch vụ Luật

Một cá nhân không được làm chủ nhiều doanh nghiệp tư nhân hoặc nhiều hộ kinh doanh
Một cá nhân không được làm chủ nhiều doanh nghiệp tư nhân hoặc nhiều hộ kinh doanh
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và các Văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp thì một cá nhân chỉ được làm chủ một doanh nghiệp tư nhân hoặc một hộ kinh doanh duy nhất..... CĂN CỨ ...

 Kê khai đăng ký thuế đối với Hộ kinh doanh buôn chuyến
Kê khai đăng ký thuế đối với Hộ kinh doanh buôn chuyến
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Hộ kinh doanh buôn chuyến thực hiện kê khai đăng ký thuế để được cấp mã số thuế tại chi cục thuế quận, huyện, thị xã nơi chủ hộ đăng ký hộ khẩu... CĂN CỨ PHÁP LUẬT: -    Luật ...

Thủ tục thuế đối vói Doanh nghiệp tư nhân, hộ cá thể khi chuyển tên người đăng ký kinh doanh từ vợ sang chồng, bố mẹ sang con
Thủ tục thuế đối vói Doanh nghiệp tư nhân, hộ cá thể khi chuyển tên người đăng ký kinh doanh từ vợ sang chồng, bố mẹ sang con
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể khi chuyển đổi tên người đăng ký kinh doanh từ vợ sang chồng, bố mẹ sang con và ngược lại phải thực hiện thủ tục thông báo với cơ quan thuế... CĂN ...

Những loại thuế phải nộp đối với Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
Những loại thuế phải nộp đối với Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, thực hiện chế độ sổ sách kế toán hoặc thực hiện chưa đầy đủ chế độ sổ sách kế toán phải nộp những loại thuế chủ yếu là: Thuế môn bài, thuế Giá trị ...

Các khoản thu nhập nào của doanh nghiệp không được áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
Các khoản thu nhập nào của doanh nghiệp không được áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Theo qui định tại điểm 2.6 Mục I phần H thông tư số 130/2008/TT-BTC, ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Bộ tài Chính Theo qui định tại điểm 2.6 Mục I phần H thông tư số 130/2008/TT-BTC, ngày 26 tháng 12 năm ...

Khai, nộp thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn tham gia hợp đồng dầu khí?
Khai, nộp thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn tham gia hợp đồng dầu khí?
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Theo quy định tại điều 19, Thông tư 32/2009/TT-BTC Khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn tham gia hợp đồng dầu khí Theo quy định tại điều 19, Thông tư ...

Nghĩa vụ thuế đối với nhà thầu nước ngoài thực hiện hợp đồng cung ứng máy móc thiết bị nhập khẩu
Nghĩa vụ thuế đối với nhà thầu nước ngoài thực hiện hợp đồng cung ứng máy móc thiết bị nhập khẩu
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

  Nghĩa vụ thuế đối với nhà thầu nước ngoài thực hiện hợp đồng cung ứng máy móc thiết bị nhập khẩu cho các công trình, dự án tại Việt Nam thuộc diện điều chỉnh của Thông tư số ...

Các tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt nam có được nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ?
Các tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt nam có được nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ?
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Các tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt nam có được nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu tính ...

Các khoản thưởng bằng tiền mặt, bằng cổ phiếu cho nhânn viên các năm 2005, năm 2006 có được hạch toán vào chi phí đế xác định thu nhập chịu thuế không
Các khoản thưởng bằng tiền mặt, bằng cổ phiếu cho nhânn viên các năm 2005, năm 2006 có được hạch toán vào chi phí đế xác định thu nhập chịu thuế không
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Tại công văn số 4889/TCT-CS ngày 27/11/2009 Tổng cục Thuế trả lời công văn số 17850/CT-KTNB ngày 14/10/2009 của Cục thuế thành phố Hà Nội hỏi về các khoản thường bằng tiền mặt, bằng cổ phiếu ...

Việc thực hiện nghĩa vụ thuế trong quá trình thực hiện dự án ODA được Bộ tài chính hướng dẫn như thế nào?
Việc thực hiện nghĩa vụ thuế trong quá trình thực hiện dự án ODA được Bộ tài chính hướng dẫn như thế nào?
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Tại công văn số 16489/BTC-TCT, ngày 19 tháng 11 năm 2009, Bộ tài chính gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn về ...

Nguyên tắc xử phạt vi phạm pháp luật về thuế, xử phạt về thuế đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế
Nguyên tắc xử phạt vi phạm pháp luật về thuế, xử phạt về thuế đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Tại công văn số 174/TCT-CS ngày 14/1/2009 của Tổng cục thuế Trả lời công văn số 14293/CT-PC ngày 18/11/2008 của Cục thuế TP Hồ Chí Minh về xác định hành vi vi phạm thủ tục về thuế, Tổng cục ...

Xử lý vi phạm pháp luật về thuế trong trường hợp nộp chậm hồ sơ khai thuế?
Xử lý vi phạm pháp luật về thuế trong trường hợp nộp chậm hồ sơ khai thuế?
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Tại công văn số 1982/TCT-CS ngày 25 tháng 5 năm 2009 của Tổng cục thuế Trả lời công văn số 2078/CT-KK.KTT ngày 02/04/2009 của Cục Thuế tỉnh Bà rịa – Vũng Tàu về việc vướng mắc trong xử lý vi ...

quy định về Đăng ký thuế
quy định về Đăng ký thuế
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Đăng ký thuế là việc người nộp thuế kê  khai vào tờ khai theo mẫu quy định của Luật quản lý thuế, nộp tờ khai cho Cơ quan quản lý thuế và cơ quan thuế cấp cho một mã số thuế để bắt đầu ...

Quy định về mã số thuế
Quy định về mã số thuế
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Mã số thuế là một dãy các chữ số được mã hóa theo một nguyên tắc thống nhất để cấp cho từng người nộp thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật thuế, phí và ...

Quyền lợi của hộ, cá nhân có mã số thuế
Quyền lợi của hộ, cá nhân có mã số thuế
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Khi có mã số thuế Hộ, cá nhân sẽ được hưởng các quyền lợi sau: Được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc cho thu nhập tiền lương, tiền công từ hoạt động kinh doanh;..... CĂN CỨ ...

Các khoản chi tài trợ cho giáo dục
Các khoản chi tài trợ cho giáo dục
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Các khoản chi tài trợ cho giáo dục được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp gồm khoản chi nào và thủ tục hóa đơn chứng từ để được trừ như thế nào? Các khoản chi tài trợ cho giáo dục ...

 Không đánh thuế nhà, đổi tên luật ở phút 89
Không đánh thuế nhà, đổi tên luật ở phút 89
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Được Quốc hội biểu quyết thông qua sáng nay (17/6) với tỷ lệ áp đảo (hơn 85% trong tổng số 434 ĐB có mặt), nhà ở cuối cùng được rút ra khỏi đối tượng chịu thuế. Đến phút chót, Luật ...

Xác định hoạt động dệt may. da giày để áp dụng việc gia hạn nộp thuế TNDN
Xác định hoạt động dệt may. da giày để áp dụng việc gia hạn nộp thuế TNDN
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Xác định hoạt động dệt may, da giày để áp dụng việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ tài chính? Xác định hoạt động dệt may, da ...

Hành vi khai sai của người nộp thuế
Hành vi khai sai của người nộp thuế
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Hành vi khai sai của người nộp thuế nhưng người vi phạm đã tự giác nộp đủ số tiền thuế kê khai thiếu vào NSNN trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản khiểm tra thuế, kết luận thanh tra ...

Chính sách thuế đối với lãi tiền cho vay phát sinh tại Việt Nam của Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam
Chính sách thuế đối với lãi tiền cho vay phát sinh tại Việt Nam của Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Tại công văn số 1141/TCT- HTQT ngày 30/03/2009 của Tổng cục thuế trả lời công văn số 531/CT/CT&HT ngày 13/3/2009 của Cục thuế tỉnh Phú Thọ về việc  hướng dẫn chính sách thuế theo Hiệp định ...