Dịch vụ Luật

Dịch vụ tư vấn Thay đổi Đăng ký Kinh doanh của Văn phòng Luật - Bắc Việt Luật.
Dịch vụ tư vấn Thay đổi Đăng ký Kinh doanh của Văn phòng Luật - Bắc Việt Luật.
  • Thay đổi đăng ký kinh doanh
  • 16 tháng 10, 2009

Là công ty tư vấn chuyên về tư vấn Kinh doanh - Đầu tư - Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, Luật - Bắc Việt Luật cung cấp nhiều dịch vụ tư vấn pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp ...

should i contact my ex boyfriend after he broke up with me
should i contact my ex boyfriend after he broke up with me
  • Bài viết
  • 16 tháng 10, 2009

what to say back to getting dumped and i am upset my ex i just have a breakup i need him back or signs that your ex girlfriend still likes you. how win back my ex boyfriend guaranteed way to get ex back after 3 weeks have passed free advice, ...

Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên
Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên
  • Bài viết
  • 16 tháng 10, 2009

Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên là doanh nghiệp trong đó thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã ...

Hồ sơ, thủ tục giảm tiền thuê đất năm 2021 theo Quyết định 27/2021/QĐ-TTg
Hồ sơ, thủ tục giảm tiền thuê đất năm 2021 theo Quyết định 27/2021/QĐ-TTg
  • Quy định mới ban hành
  • 28 tháng 9, 2021

Thủ tướng ban hành Quyết định 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo đó, hồ sơ thủ tục để giảm 30% tiền thuê ...

Khối nội dung cuối bài
Khối nội dung cuối bài
  • Khối nội dung
  • 13 tháng 10, 2018