Cách ghi trên hóa đơn GTGT (VAT) đối với khoản phí xăng dầu

  • Bài viết
  • 25 tháng 6, 2011
  • 480 lượt xem
  • 0 bình luận
CĂN CỨ PHÁP LUẬT: -          Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008; -          Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT; -          Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT; -          Thông tư số 60/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về Luật quản lý Thuế; -          Công văn số 4534/TCT-CS ngày 04/04/2009 của Tổng Cục Thuế, LUẬT SƯ TƯ VẤN: Tại công văn số 4534/TCT-CS ngày 04/04/2009 của Tổng cục thuế trả lời công văn số 272/09-HVN ngày 10/07/2009 của Tổng công ty Honda Việt Nam về thuế GTGT đối với khoản phí xăng dầu, Tổng cục thuế hướng dẫn áp dụng các văn bản áp dụng quy phạm pháp luật như sau: Tại điểm 1 mục IV phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp nhập khẩu trừ thuế khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ phải sử dụng hóa đơn GTGT. Khi lập hóa đơn, cơ sở kinh doanh phải ghi đầy đủ, đúng các yếu tố quy định trên hóa đơn. Đối với hóa đơn GTGT phải ghi rõ gía bán chưa có thuế GTGT, phụ thu và phí tính ngoài giá bán (nếu có), thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế”. Tại điểm 2 mục I Thông tư số 06/2001/TT-BTC ngày 17/11/2001  của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 78/2000/NĐ-CP ngày 17/01/2000 của Chính phủ về phí xăng dầu như sau: “ Đối tượng nộp phí xăng dầu là các tổ chức, cá nhân nhập khẩu ( kể cả nhập khẩu ủy thác), sản xuất, chế biến các loại xăng dầu quy định tại Điểm 1 mục này bán xăng dầu tại Việt Nam, bao gồm : Tổ chức trực tiếp nhập khẩu xăng dầu. Tổ chức nhận ủy thác nhập khẩu xăng dầu, không phân biệt hình thức nhận ủy thác nhập khẩu và xuất khẩu giao trả hàng cho tổ chức đi ủy thác hay nhận ủy thác nhập khẩu đồng thời nhận ủy thác xuất, bán đều là đối tượng trực tiếp kê khai, nộp phí xăng dầu. Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhận gia công đồng thời nhận gia công đồng thời nhận ủy thác bán xăng dầu, chế biến xăng dầu. Trường hợp tổ chức cá nhân nhận gia công nhưng không nhận ủy thác bán hàng thì tổ chức, cá nhân giao gia công là đối tượng nộp phí xăng dầu khi xuất, bán xăng dầu tại Việt Nam”. Căn cứ hướng dẫn nêu trên, Công ty Honda Việt Nam mua dầu nhờn của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong nước để bán cho các đại lý, như vậy, Công ty không thuộc đối tượng nộp phí xăng dầu theo hướng dẫn tại điểm 2 mục I Thông tư số 06/2001/TT-BTC ngày 17/01/2001 của Bộ Tài chính. Tại Điểm 1 mục III Thông tư số 06/2001/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: “ Tổ chức, cá nhân, thuộc đối tượng nộp phí xăng dầu nêu tại điểm 2 mục I của Thông tư này (gọi chung là đơn vị nộp phí) có trách nhiệm: Đăng kí, kê khai thu nộp phí xăng dầu vào ngân sách Nhà nước với Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đơn vị đóng trụ sở chính. Khi xuất , bán xăng dầu phải thực hiện: Tính tiền phí xăng dầu theo mức quy định nêu tại Điểm 1 mục II Thông tư này. Xuất hóa đơn bán xăng dầu cho đơn vị mua hàng. Để người tiêu dùng không phải chịu thuế GTGT đối với số tiền phí xăng dầu và không làm đảo lộn công tác hoạch toán kế toán của các đơn vị kinh doanh xăng dầu,khi ghi hóa đơn bán xăng dầu( kể cả bán buôn, bán lẻ) các đơn vị kinh doanh xăng dầu phải ghi số tiền phí thành một dòng riêng trên hóa đơn, cụ thể là ở các dòng tổng cộng của hóa đơn phải ghi rõ: Giá bán chưa có thuế GTGT (không bao gồm phí xăng dầu), thuế GTGT, phí xăng dầu, giá thanh toán”. Căn cứ hướng dẫn nêu trên, Công ty Honda Việt Nam có hoạt động kinh doanh dầu nhờn, khi bán dầu nhờn Công ty lập hóa đơn GTGT (VAT) ghi số tiền phí xăng dầu thành một dòng riêng trên hóa đơn, ở dòng tổng cộng của hóa đớn phải ghi rõ: Giá bán chưa có thuế GTGT (VAT)  (không bao gồm phí xăng dầu), thuế GTGT, phí xăng dầu, giá thanh toán. Liên Hệ với chúng tôi Mọi vướng mắc cho từng trường hợp cụ thể về thuế tại Việt Nam, bạn hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ liên lạc ghi trên website này. Chúng tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ và đưa ra những ý kiến tư vấn tốt nhất. Chúc bạn thành công!

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :