Bài viết

Nguyên tắc xử phạt vi phạm pháp luật về thuế, xử phạt về thuế đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế
Nguyên tắc xử phạt vi phạm pháp luật về thuế, xử phạt về thuế đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Tại công văn số 174/TCT-CS ngày 14/1/2009 của Tổng cục thuế Trả lời công văn số 14293/CT-PC ngày 18/11/2008 của Cục thuế TP Hồ Chí Minh về xác định hành vi vi phạm thủ tục về thuế, Tổng cục ...

Xử lý vi phạm pháp luật về thuế trong trường hợp nộp chậm hồ sơ khai thuế?
Xử lý vi phạm pháp luật về thuế trong trường hợp nộp chậm hồ sơ khai thuế?
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Tại công văn số 1982/TCT-CS ngày 25 tháng 5 năm 2009 của Tổng cục thuế Trả lời công văn số 2078/CT-KK.KTT ngày 02/04/2009 của Cục Thuế tỉnh Bà rịa – Vũng Tàu về việc vướng mắc trong xử lý vi ...

quy định về Đăng ký thuế
quy định về Đăng ký thuế
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Đăng ký thuế là việc người nộp thuế kê  khai vào tờ khai theo mẫu quy định của Luật quản lý thuế, nộp tờ khai cho Cơ quan quản lý thuế và cơ quan thuế cấp cho một mã số thuế để bắt đầu ...

Quy định về mã số thuế
Quy định về mã số thuế
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Mã số thuế là một dãy các chữ số được mã hóa theo một nguyên tắc thống nhất để cấp cho từng người nộp thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật thuế, phí và ...

Quyền lợi của hộ, cá nhân có mã số thuế
Quyền lợi của hộ, cá nhân có mã số thuế
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Khi có mã số thuế Hộ, cá nhân sẽ được hưởng các quyền lợi sau: Được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc cho thu nhập tiền lương, tiền công từ hoạt động kinh doanh;..... CĂN CỨ ...

Các khoản chi tài trợ cho giáo dục
Các khoản chi tài trợ cho giáo dục
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Các khoản chi tài trợ cho giáo dục được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp gồm khoản chi nào và thủ tục hóa đơn chứng từ để được trừ như thế nào? Các khoản chi tài trợ cho giáo dục ...

 Không đánh thuế nhà, đổi tên luật ở phút 89
Không đánh thuế nhà, đổi tên luật ở phút 89
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Được Quốc hội biểu quyết thông qua sáng nay (17/6) với tỷ lệ áp đảo (hơn 85% trong tổng số 434 ĐB có mặt), nhà ở cuối cùng được rút ra khỏi đối tượng chịu thuế. Đến phút chót, Luật ...

Xác định hoạt động dệt may. da giày để áp dụng việc gia hạn nộp thuế TNDN
Xác định hoạt động dệt may. da giày để áp dụng việc gia hạn nộp thuế TNDN
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Xác định hoạt động dệt may, da giày để áp dụng việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ tài chính? Xác định hoạt động dệt may, da ...

Hành vi khai sai của người nộp thuế
Hành vi khai sai của người nộp thuế
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Hành vi khai sai của người nộp thuế nhưng người vi phạm đã tự giác nộp đủ số tiền thuế kê khai thiếu vào NSNN trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản khiểm tra thuế, kết luận thanh tra ...

Chính sách thuế đối với lãi tiền cho vay phát sinh tại Việt Nam của Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam
Chính sách thuế đối với lãi tiền cho vay phát sinh tại Việt Nam của Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Tại công văn số 1141/TCT- HTQT ngày 30/03/2009 của Tổng cục thuế trả lời công văn số 531/CT/CT&HT ngày 13/3/2009 của Cục thuế tỉnh Phú Thọ về việc  hướng dẫn chính sách thuế theo Hiệp định ...

Nguyên tắc xác định thuế thu nhập doanh nghiệp Công ty thủy điện hạch toán độc lập như thế nào?
Nguyên tắc xác định thuế thu nhập doanh nghiệp Công ty thủy điện hạch toán độc lập như thế nào?
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 45/2009/TT-BTC ngày 11/03/2009 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở sản ...

Ưu đãi thuế TNDN đối với tổ chức kinh doanh phát triển hạ tầng trong KCN, KCX được quy định như thế nào?
Ưu đãi thuế TNDN đối với tổ chức kinh doanh phát triển hạ tầng trong KCN, KCX được quy định như thế nào?
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Tại công văn số 4125/BTC-TCT ngày 23 tháng 3 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể một số nội dung đối với việc thu thuế thu nhập của các tổ chức kinh doanh phát triển hạn tầng trong cá ...

Việc xóa bỏ ưu đãi thuế TNDN theo cam kết WTO và việc hướng ưu đãi thuế
Việc xóa bỏ ưu đãi thuế TNDN theo cam kết WTO và việc hướng ưu đãi thuế
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Bộ Tài Chính hướng dẫn cụ thể về việc xóa bỏ ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo cam kết WTO do doanh nghiệp đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu, về sử dụng nguyên liệu trong nước, ...

Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư
Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư trong Khu công nghệ thông tin tập trung có được hưởng chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như đối với doanh nghiệp mới thành lập từ dự án ...

Doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch, mức thuế suất thuế TNDN 25% áp dụng như thế nào
Doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch, mức thuế suất thuế TNDN 25% áp dụng như thế nào
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Tại công văn số 1503/TCT-CS ngày 23/04/2009 của Tổng cục thuế, trả lời công văn số 2626/CT-HTr ngày 27/02 của Cục thuế Thành Phố Hà Nội về thuế suất thues TNDN đối với năm dương lịch như ...

Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

  Theo quy định tại điều 2 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc Hội khóa 12  thì  Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định như sau: Theo ...

Nghĩa vụ thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn khi sáp nhập doanh nghiệp
Nghĩa vụ thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn khi sáp nhập doanh nghiệp
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Nghĩa vụ thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn khi sáp nhập doanh nghiệp được hướng dẫn như thế nào? Nghĩa vụ thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn khi sáp nhập doanh nghiệp ...

Kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế với hoạt động kinh doanh phân tán
Kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế với hoạt động kinh doanh phân tán
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Khai thuế, nộp thuế và quyết toán thuế GTGT, TNDN và thuế TNCN, đối với các đơn vị đặc thù là hoạt động kinh doanh phân tán, nhiều ngành nghề, nhiều dịch vụ được hướng dẫn như thế ...

Kê khai thuê GTGT, TNDN
Kê khai thuê GTGT, TNDN
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Đăng ký kê khai nộp thuế GTGT, TNDN của Công ty có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc khác địa phương được quy định như thế nào? kê khai thuế GTGT đối với trường hợp trả góp? Đăng ký ...

Thuế lũy tiến từng phần khác gì với thuế toàn phần và cánh tính toán?
Thuế lũy tiến từng phần khác gì với thuế toàn phần và cánh tính toán?
 • Bài viết
 • 26 tháng 7, 2010

Thuế lũy tiến từng phần khác gì với thuế toàn phần và cánh tính toán như thế nào? Thuế lũy tiến từng phần khác gì với thuế toàn phần và cánh tính toán như thế nào? Thuế suất toàn ...