Bài viết

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
 • Tư vấn doanh nghiệp
 • 17 tháng 4, 2011

TƯ VẤN CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thường gắn liền với các thay đổi về cơ cấu sở hữu và hoại hình doanh nghiệp, chuyển đổi doanh nghiệp cũng gắn liền với ...

Tư vấn cổ phần hoá doanh nghiệp
Tư vấn cổ phần hoá doanh nghiệp
 • Tư vấn doanh nghiệp
 • 17 tháng 4, 2011

Tư vấn cổ phần hoá doanh nghiệp: Đối tượng: Các doanh nghiệp trong lộ trình cổ phần hóa. Lợi ích mang lại cho khách hàng: Doanh nghiệp có những kiến thức cần thiết để có thể tham gia vào ...

Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
 • Tư vấn doanh nghiệp
 • 17 tháng 4, 2011

Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một thủ tục phức tạp, trải qua nhiều bước khách nhau. Tư vấn Luật Bắc Việt với tư cách là nhà tư vấn pháp luật chuyên nghiệp sẽ tư vấn giúp ...

Tư vấn Dự án Đầu tư
Tư vấn Dự án Đầu tư
 • Tư vấn hiệu quả dự án
 • 16 tháng 4, 2011

Trình tự thủ tục tư vấn lập dự án đầu tư. Tư vấn Dự án Đầu tư : Tư vấn Góp vốn Đầu tư Dự án : Tư vấn vốn góp và phân chia lợi nhuận sau đầu tư, tư vấn góp vốn bằng quyền sở ...

Tư vấn Đầu tư nước ngoài
Tư vấn Đầu tư nước ngoài
 • Tư vấn đấu tư vào VN
 • 08 tháng 4, 2011

Luật Bắc Việt cung cấp dịch vụ vấn đầu tư nước ngoài: Tư vấn thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, tư vấn thành lập công ty liên doanh vàĐiều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, ...

 Ban hành Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1: 50 000
Ban hành Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1: 50 000
 • Văn bản thuế
 • 07 tháng 8, 2010

Ban hành Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1: 50 000     a.lk:link { ...

 Ban hành Quy chế tiếp nhận và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về
Ban hành Quy chế tiếp nhận và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về
 • Văn bản thuế
 • 07 tháng 8, 2010

Ban hành Quy chế tiếp nhận và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về ...