Trường hợp hai công ty sáp nhập có số thuế GTGT (VAT) chưa được khấu trừ hết

  • Bài viết
  • 25 tháng 6, 2011
  • 411 lượt xem
  • 0 bình luận
CĂN CỨ PHÁP LUẬT: -          Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008; -          Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT; -          Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT; -          Thông tư số 60/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về Luật quản lý Thuế; -          Công văn số 4548/TCT-KK ngày 05/11/2009 của Tổng Cục Thuế, LUẬT SƯ TƯ VẤN: Tại công văn số 4548/TCT-KK ngày 05/11/2009 của Tổng cục thuế trả lời công văn số 7109/CT-TTHT ngày 09/09/2009 của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn việc thực hiện chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục thuế hướng dẫn như sau: Tại điểm 2.18 mục II phần C Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi,bổ xung một số điều của Luật thuế GTGT trong các trường hợp sau: - Nhận tiền bồi thường về đất, hỗ trợ về đất, tái định cư do bị thu hồi đất; - Góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp; - Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp; - Điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp” Tại điểm 4 mục I phần D Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT qui định đối tượng và trường hợp được hoàn thuế như sau: “Cơ sở kinh doanh quyết toán thuế khi sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sơ hữu; giao bán, khoán cho thuê doanh nghiệp Nhà nước có thuế GTGT nộp thừa, số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết”. Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty Newlondon Việt Nam có quyết định của cơ quan chức năng có thẩm quyền cho phép được sáp nhập với Công ty Newlondon (doanh nghiệp hoạt động trong KCX Tân Thuận). Khi Công ty TNHH Newlondon Việt Nam điều chuyển tài sản cho Công ty Newlondon thì Công ty TNHH Newlondon Việt Nam không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với tài sản điều chuyển khi sáp nhập. Trường hợp Công ty TNHH Newlondon Việt Nam khi sáp nhập có số thuế GTGT (VAT) chưa được khấu trừ hết thì thuộc đối tượng được xem xét hoàn thuế. Liên Hệ với chúng tôi Mọi vướng mắc cho từng trường hợp cụ thể về thuế tại Việt Nam, bạn hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ liên lạc ghi trên website này. Chúng tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ và đưa ra những ý kiến tư vấn tốt nhất. Chúc bạn thành công!

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :