Thuế suất thuế GTGT (VAT) đối với dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất tiêu dùng bên ngoài doanh nghiệp chế xuất

  • Bài viết
  • 25 tháng 6, 2011
  • 481 lượt xem
  • 0 bình luận
CĂN CỨ PHÁP LUẬT: -          Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008; -          Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT; -          Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT; -          Thông tư số 60/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về Luật quản lý Thuế; -          Công văn số 3686/TCT-CS ngày 10/09/2009 của Tổng Cục Thuế, LUẬT SƯ TƯ VẤN: Tại công văn số 3686/TCT-CS ngày 10/09/2009 của Tổng cục thuế hướng dẫn về thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất tiêu dùng bên ngoài doanh nghiệp chế xuất theo hướng dẫn tại công văn số 1276/TCT-CS ngày 08/04/2009 của Tổng cục thuế. Tổng cục thuế hướng dẫn rõ thêm về thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất được tiêu dùng bên ngoài doanh nghiệp chế xuất như sau: Tại công văn số 1276 /TCT-CS ngày 08/04/2009 của Tổng cục Thuế hướng dẫn: “Dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất được tiêu dùng bên ngoài doanh nghiệp chế xuất không được áp dụng thuế suất 0%. Như vậy, các dịch vụ do cơ sở kinh doanh nội địa cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất được tiêu dùng ở bên ngoài doanh nghiệp chế xuất bao gồm cho thuê nhà, đất, hội trường, văn phòng khách sạn, kho bãi, xây dựng nhà ở cho người lao động, dịch vụ vận chuyển, đưa đón người lao động không áp dụng thuế suất 0%”. Theo đó các dịch vụ do cơ sở kinh doanh nội địa cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất và dịch vụ đó được thực hiện bên ngoài doanh nghiệp chế xuất không được áp dụng thuế suất 0% chỉ bao gồm các dịch vụ: “ Cho thuê nhà, đất, hội trường, văn phòng, khách sạn, kho bãi, xây dựng nhà ở cho người lao động và các dịch vụ vận chuyển đưa đón người lao động”. Các dịch vụ khác cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất không thuộc các loại dịch vụ nêu trên thực hiện theo Thông tư 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 và Thông tư số 30/2008/TT-BTC ngày 16/04/2008 của Bộ Tài chính. Liên Hệ với chúng tôi Mọi vướng mắc cho từng trường hợp cụ thể về thuế tại Việt Nam, bạn hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ liên lạc ghi trên website này. Chúng tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ và đưa ra những ý kiến tư vấn tốt nhất. Chúc bạn thành công!

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :