Thuế GTGT (VAT) đối với hoạt động kinh doanh tại khu kinh tế cửa khẩu quốc tế cầu treo

  • Bài viết
  • 25 tháng 6, 2011
  • 856 lượt xem
  • 0 bình luận
CĂN CỨ PHÁP LUẬT: -          Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008; -          Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT; -          Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT; -          Thông tư số 60/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về Luật quản lý Thuế; -          Công văn số 4573/TCT-CS ngày 09/11/2009 của Tổng Cục Thuế, LUẬT SƯ TƯ VẤN: Tại công văn số 4573/TCT-CS ngày 09/11/2009 Tổng cục Thuế trả lời công văn số 882/CT-THNVDT ngày 17/07/2009 của Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh về thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Tổng cục Thuế hướng dẫn áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật như sau: 1) Về thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu treo: Tại điều 7 Quyết định số 162/2007/QDD-TTg ngày 19/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định: “ Quan hệ trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu treo và thị trường trong nước là quan hệ sản xuất khẩu, nhập khẩu”. Tại điểm 1.1 mục II phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế suất 0% áp dụng đối với: “Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ được cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan”. Căn cứ quy định nêu trên: Trường hợp doanh nghiệp nội địa thực hiện hoạt động xây dựng, lắp đặt tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, đáp ứng các điều kiện để áp dụng thuế suất 0% đối với hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo nhưng khi xuất hóa đơn GTGT cho chủ dự án lại ghi áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%, như vậy, hóa đơn ghi không đúng quy định. Tại điểm 1.10 mục VI phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập lại hóa đơn như sau: “ Những trường hợp hóa đơn đẫ được xé rời khỏi quyển, sau đó phát hiện sai phạm phải hủy bỏ thì tổ chức, cá nhân phải lập biên bản có chữ ký xác nhận của bên mua hàng, bên bán hàng, nếu là tổ chức thì phải có chữ ký của người chịu trách nhiệm trước pháp luật về số hóa đơn hủy bỏ”. Tại điểm 8 phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “ Các cơ sở kinh doanh, tổ chức thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại điểm 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8 Phần này phải là cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề); có con dấu theo đúng quy định của pháp luật, lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của cơ sở kinh doanh”. Theo đó, doanh nghiệp nội địa thực hiện hoạt động xây dựng lắp đặt tại Khu kinh tế của khẩu quốc tế Cầu Treo lập hóa đơn không đúng quy định, có thể lập lại hóa đơn theo hướng dẫn trên. Doanh nghiệp Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo không thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, do vậy không thuộc diện được hoàn thuế GTGT. 2) Về Thuế GTGT đối với xăng dầu và các mặt hàng tiêu dùng khác bán lẻ  tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo: Tại điểm 1 Điều 20 Quyết định số 162/2007/QĐ-TTg ngày 19/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định: “ Hàng hóa, dịch vụ sản xuất, tiêu thụ trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và hàng hóa dịch vụ nhập khẩu từ nước ngoài vào Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo không phải chịu thuế GTGT”. Tại điểm 1.4 mục II Thông tư số 45/2008/TT-BTC ngày 05/06/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Hàng hóa, dịch vụ lưu thông trong nội bộ Khu KTCK quốc tế Cầu Treo không phải chịu thuế GTGT”. Căn cứ quy định trên cơ sở kinh doanh bán xăng dầu và các mặt hàng tiêu dùng khác tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thì hàng hóa bán ra không tính thuế GTGT (VAT). Liên Hệ với chúng tôi Mọi vướng mắc cho từng trường hợp cụ thể về thuế tại Việt Nam, bạn hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ liên lạc ghi trên website này. Chúng tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ và đưa ra những ý kiến tư vấn tốt nhất. Chúc bạn thành công!

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :