Thiết bị nhập khẩu để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò phát triển mỏ dầu, khí đốt được miễn thuế GTGT (VAT)

  • Bài viết
  • 25 tháng 6, 2011
  • 462 lượt xem
  • 0 bình luận
CĂN CỨ PHÁP LUẬT: -          Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008; -          Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT; -          Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT; -          Thông tư số 60/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về Luật quản lý Thuế; -          Công văn số 4571/TCT-KK ngày 9/11/2009 của Tổng Cục Thuế, LUẬT SƯ TƯ VẤN: Tại công văn số 4571/TCT-KK ngày 9/11/2009 Tổng cục thuế trả lời công văn số 2209/09/CVMC ngày 12/10/2009 của Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp nặng MICO đề nghị được miễn thuế (GTGT) đối với thiết bị nhập khẩu thuộc dự án “ đầu tư xây dựng căn cứ đóng mới và sửa chữa giàn khoan dầu khí” như sau: Theo hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT tại điểm 17 mục II phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT: “ 17. Hàng hóa thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu trong các trường hợp sau: a) Máy móc, thiết bị, vật tư nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; b) Máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng và vật tư cần nhập khẩu để tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò. Phát triển mỏ dầu khí đốt. c) Tàu bay (kể cả động cơ tàu bay), dàn khoan, tàu thủy nhập khẩu tạo tài sản cố định của doanh nghiệp, thuê của ngoài sử dụng cho sản xuất kinh doanh và để cho thuê. Để xác định hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế hay không chịu thuế GTGT ở khâu nhập khẩu  quy định tại điểm này người nhập khẩu phải xuất trình cho cơ quan hải quan các hồ sơ  theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Danh mục máy móc thiết bị vật tư thuộc loại trong nước đã sản xuất được để làm cơ sở phân biệt với loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng và vật tư thuộc loại trong nước đã sản xuất được làm cơ sở phân biệt  với loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ dầu khí đốt; Danh mục tàu bay, dàn khoan tàu thủy thuộc loại trong nước đã sản xuất được cần nhập khẩu tạo tài sản cố định của doanh nghiệp, thuê của người nước ngoài sử dụng vho sản xuất,kinh doanh và để cho thuê do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành”. Căn cứ hướng dẫn nêu trên đối với những máy móc thiết bị, vật tư trong nước chưa sản xuất được, cần nhập khẩu để tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò phát triển mỏ dầu, khí đốt thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT (VAT) hàng nhập khẩu. Người nộp thuế phải xuất trình cho cơ quan Hải quan các hồ sơ theo hướng dẫn cụ thể của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan. Liên Hệ với chúng tôi Mọi vướng mắc cho từng trường hợp cụ thể về thuế tại Việt Nam, bạn hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ liên lạc ghi trên website này. Chúng tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ và đưa ra những ý kiến tư vấn tốt nhất. Chúc bạn thành công!

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :