Muốn mở Công ty quản lý quỹ cần tối thiểu 300 triệu USD

  • Bài viết
  • 02 tháng 7, 2011
  • 414 lượt xem
  • 0 bình luận
Đối với thành lập công ty quản lý quỹ 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam thì giá trị thị trường của phần tài sản là chứng khoán mà doanh nghiệp đang quản lý tối thiểu phải đạt 300 triệu đô la Mỹ. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo quy chế hướng dẫn hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam vừa được Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét. Dịch vụ này bao gồm quản lý quỹ đầu tư 100% vốn huy động từ nhà đầu tư nước ngoài, quản lý danh mục đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài. Công ty quản lý quỹ có vốn góp nước ngoài được chuyển đổi thành công ty quản lý quỹ 100% vốn nước ngoài. Việc tổ chức lại công ty quản lý quỹ 100% vốn nước ngoài bao gồm chia tách, sáp nhập, hợp nhất và mua lại. Chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài chỉ được thực hiện việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khi được công ty quản lý quỹ mẹ ủy quyền và cấp vốn để thực hiện việc góp vốn, mua cổ phần đó. Thời hạn hoạt động tối đa của công ty quản lý quỹ 100% vốn nước ngoài không quá 99 năm. Thời hạn hoạt động tối đa của chi nhánh công ty quản lý quỹ không vượt quá 5 năm. Nguồn: hptrade

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :