Khấu trừ thuế GTGT (VAT) đầu vào đối với tài sản cố định dùng ching cho hoạt động chịu tuế và không chịu thuế của ngân hàng

  • Bài viết
  • 25 tháng 6, 2011
  • 499 lượt xem
  • 0 bình luận
CĂN CỨ PHÁP LUẬT: -          Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008; -          Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT; -          Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT; -          Thông tư số 60/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về Luật quản lý Thuế; -          Công văn số 3515/TCT- CS ngày 27/08/2009 của Tổng Cục Thuế, LUẬT SƯ TƯ VẤN: Tại công văn số 3515/TCT- CS ngày 27/08/2009 của Tổng cục thuế trả lời công văn số 1174/CTBT ngày 03/08/2009 của Cục thuế tỉnh Bình Thuận về việc khấu trừ  thuế GTGT đầu vào đối với TSCĐ dùng chung cho hoạt động chịu thuế và không chịu thuế của Ngân hàng như sau: Tại điểm 1.2.c mục III phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: c.3. Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định sử dụng đồng thời cho sản suất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT thì được khấu trừ toàn bộ. Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định trong các trường hợp sau đây không được khấu trừ mà tính vào nguyên giá của tài sản cố định: Tài sản cố định chuyên phục vụ sản suất vũ khí, khí tài phục vụ  quốc phòng, an ninh; tài sản có định là nhà làm trụ sở văn phòng và các thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động tín dụng của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh tái bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, kinh doanh chứng khoán, các bệnh viện, trường học; tàu bay dân dụng, du thuyền không sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn.” Căn cứ quy định trên, trường hợp TSCĐ  của các tổ chức tín dụng (không phải nhà làm trụ sở văn phòng hoặc các thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động tín dụng của các tổ chức tín dụng) nếu sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT (VAT) và không chịu thuế GTGT(VAT)  thì được khấu trừ toàn bộ thuế GTGT đầu vào của TSCĐ đó theo quy định. Liên Hệ với chúng tôi Mọi vướng mắc cho từng trường hợp cụ thể về thuế tại Việt Nam, bạn hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ liên lạc ghi trên website này. Chúng tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ và đưa ra những ý kiến tư vấn tốt nhất. Chúc bạn thành công!

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :