Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 01/2003/NĐ-CP ngày 9 tháng 01 năm 2003 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều

  • Bài viết
  • 27 tháng 6, 2011
  • 423 lượt xem
  • 0 bình luận
Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 01/2003/NĐ-CP ngày 9 tháng 01 năm 2003 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ
Số hiệu 07/2003/TT-BLĐTBXH
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 12/03/2003
Tên file: Huong dan thi hanh mot so dieu cua nghi dinh so 01-2003-ND ngay 09 thang 01 nam 2003.pdf
Dung lượng: 222,362 bytes
Dowload tại đây

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :