Dự án hỗ trợ Kỹ thuật Cải cách Đăng ký Kinh doanh tại Việt Nam

  • Bài viết
  • 28 tháng 6, 2011
  • 438 lượt xem
  • 0 bình luận
GIỚI THIỆU CHUNG Việt Nam bắt đầu cải cách toàn diện môi trường kinh doanh bằng việc ban hành Luật Doanh nghiệp 1999. Những thay đổi mà cải cách đem lại đã tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của khu vực tư nhân ở Việt Nam. Tiếp sau đó, Luật Doanh nghiệp 2005 đã xác lập một khung pháp lý mới, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên so với các mô hình đăng ký kinh doanh của nhiều nước tiên tiến trên thế giới, hệ thống đăng ký kinh doanh của Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế. Do vậy, ngày 04/07/2008, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1048/2008/TTg-QHQT phê duyệt danh mục "Dự án hỗ trợ kỹ thuật Cải cách đăng ký kinh doanh ở Việt Nam” do Tổ chức phát triển công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO) tài trợ. Sự ra đời của Chương trình cải cách kinh doanh quốc gia đã mở ra những cơ hội mới cho việc cải tiến các thủ tục hành chính, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự gia nhập thị trường của doanh nghiệp cũng như sự quản lý vĩ mô của nhà nước. Mục tiêu của Chương trình nhằm  đem lại một bước cải cách đột phá trong tiến trình cải cách hành chính chung của cả nước. Năm 2005, với hệ thống đăng ký kinh doanh này, NaUy đã được tổ chức IFC thế giới đánh giá, xếp hạng số một thế giới về điều kiện môi trường kinh doanh thuận lợi. Công ty Phát triển nghiệp vụ Đăng ký kinh doanh NaUy (NRD) từ kinh nghiệm xây dựng và phát triển hệ thống đăng ký kinh doanh cho NaUy đã tiếp tục phát triển và chuyển giao cho trên 30 quốc gia ứng dụng “mô hình và công nghệ đăng ký” này để triển khai cho hệ thống đăng ký kinh doanh. Sau nhiều khảo sát, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về đăng ký kinh doanh, hệ thống đăng ký kinh doanh của trung tâm đăng ký Brønnøysund, NaUy với những đặc tính ưu việt nổi trội & tác động tích cực đến cơ chế kinh doanh của NaUy đã được lựa chọn và điều chỉnh cho phù hợp với môi trường pháp lý và điều kiện hành chính tại Việt Nam. Nằm trong khuôn khổ Chương trình “Kế hoạch chung” của Liên Hợp Quốc, một chương trình hành động chung của Chính phủ và toàn bộ 14 tổ chức Liên Hợp Quốc hiện có mặt tại Việt Nam, Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật cải cách đăng ký kinh doanh ở Việt Nam” được đồng tài trợ bởi Chính phủ NaUy (thông qua NORAD-Cơ quan phát triển NaUy) và Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO) với mục đích tư vấn và hỗ trợ Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh ) và các cơ quan liên quan khác trong việc cải cách công tác đăng ký kinh doanh. Dự án bắt đầu được triển khai từ tháng 11/2008 và đã hoàn thành Giai đoạn 1 vào tháng 9/2010, đã hỗ trợ Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh), Tổng Cục Thuế, và các cơ quan thẩm quyền cấp tỉnh xây dựng dịch vụ đăng ký một đầu mối, hoàn toàn tin học hoá cho việc đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, đăng ký thống kê, và đăng ký với cơ quan công an cho doanh nghiệp tại 63 tỉnh thành. Hiện nay, với sự chung sức hợp tác của  Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh), Cục Kinh tế Liên bang Thuỵ Sỹ (SECO), Cơ quan Hợp tác phát triển NaUy (NORAD) và Tổ chức Phát triển Công nghiệp của Liên Hiệp Quốc (UNIDO) Dự án hỗ trợ Kỹ thuật Cải cách Đăng ký Kinh doanh tại Việt Nam đã tiếp tục được triển khai Giai đoạn 2 và tiếp đó là Giai đoạn 3 của dự án với mục đích xây dựng một hệ thống phổ biến thông tin qua mạng công khai cho mọi doanh nghiệp, các cơ quan thẩm quyền và công chúng, đăng ký hoàn toàn trực tuyến, trong đó có thanh toán điện tử và việc nộp báo cáo tài chính hàng năm đã kiểm toán của các doanh nghiệp cổ phần như quy định của Luật Doanh nghiệp.  

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :