Đơn giản hoá quy định về uỷ quyền của người đại diện

  • Bài viết
  • 28 tháng 6, 2011
  • 376 lượt xem
  • 0 bình luận
Theo Nghị định 102/2010/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Doanh nghiệp sẽ có hiệu lực vào ngày 15/11/2010 tới đây, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải cư trú tại Việt Nam và khi vắng mặt tại Việt Nam trên 30 ngày thì phải uỷ quyền cho người khác. Nếu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không uỷ quyền thì HĐTV, HĐQT, chủ sở hữu, HĐTV công ty hợp danh cử người khác làm đại diện theo pháp luật. Trường hợp hết hạn uỷ quyền mà người đại diện theo pháp luật chưa trở lại thì người đã được uỷ quyền tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện cho đến khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trở lại hoặc HĐTV, HĐQT, chủ sở hữu, HĐTV công ty hợp danh cử người khác làm đại diện theo pháp luật So với quy định của Nghị định 139 thì quy định về việc uỷ quyền của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp khi vắng mặt tại Việt Nam đã được đơn giản hoá nhiều.

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :