Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư

  • Bài viết
  • 26 tháng 7, 2010
  • 443 lượt xem
  • 0 bình luận

Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư trong Khu công nghệ thông tin tập trung có được hưởng chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như đối với doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư tại khu công nghệ cao không?

Tại công văn số 1144/TCT-CS ngày 30/3/2009 của Tổng cục Thuế hướng dẫn kiến nghị của một số doanh nghiệp phần mềm hỏi về việc thực hiện chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Khu công nghệ thông tin tập trung như sau:Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư trong Khu công nghệ thông tin tập trung có được hưởng chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như đối với doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư tại khu công nghệ cao không?

Tại công văn số 1144/TCT-CS ngày 30/3/2009 của Tổng cục Thuế hướng dẫn kiến nghị của một số doanh nghiệp phần mềm hỏi về việc thực hiện chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Khu công nghệ thông tin tập trung như sau:

_ Điều 13. điều 14 luật thuế thu nhập doanh  nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008 quy định: doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại Khu công  nghệ cao được áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% trong thời gian 15 năm, được miễn thuế TNDN 04 năm và giảm 50% trong thời gian 9 năm tiếp theo.

- Điều 51 Luật công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006 quy định: “ Khu công nghệ thông tin tập trung là loại hình khu công nghệ cao, tập trung hoặc liên kết cơ sở nghiên cứu phát triển, sản xuất, kinh doanh, đào tạo về công nghệ thông tin. Tổ chức, cá nhân đầu tư và hoạt động trong Khu công nghệ thông tin tập trung được hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước áp dụng đối với Khu công nghệ cao”;

Căn cứ các quy định nêu trên, các doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư trong Khu công nghệ thông tin tập trung được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp như doanh nghiệp mới thành lập từ dự án tại Khu công nghệ cao

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :