Doanh nghiệp kinh doanh xe máy khi bán xe có kèm theo hàng hóa khuyến mại nhưng không có đăng ký với cơ quan chức năng thì không được khai khấu trừ thuế GTGT (VAT) đối với hàng hóa dùng khuyến mại

  • Bài viết
  • 25 tháng 6, 2011
  • 352 lượt xem
  • 0 bình luận
CĂN CỨ PHÁP LUẬT: -          Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008; -          Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT; -          Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT; -          Thông tư số 60/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về Luật quản lý Thuế; -          Công văn số 3135/TCT-CS ngày 03/08/2009 của Tổng Cục Thuế, LUẬT SƯ TƯ VẤN: Tại công văn số 3135/TCT-CS ngày 03/08/2009 của Tổng cục Thuế trả lời công văn số 871/CT-TN=HNVDT ngày 22/04/2009 của Cục thuế tỉnh Gia Lai hỏi về việc: Doanh nghiệp kinh doanh xe máy khi bán xe có kèm theo hàng hóa khuyến mại nhưng không đăng ký với cơ quan chức năng thì có được khai khấu trừ thuế GTGT đối với hàng hóa dùng khuyến mại và giá trị hàng khuyến mại có được tính chi phí hợp lý hay không. Tổng cục thuế hướng dẫn như sau: Tại điểm 2.4.a, mục IV phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT có quy định về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu phải theo qui định của pháp luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. Tại điểm 1.3, mục I, phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC quy định về giá tính thuế GTGT: “ 1.3. đối với hàng hóa , dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng cho, trả thay lương cho người lao động là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này”. Tại mục 3 chương II Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/04/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại có quy định về trình tự, thủ tục đăng ký khuyến mại. Căn cứ các quy định trên, trường hợp xác định doanh nghiệp kinh doanh khi bán hàng có kèm theo hàng hóa khuyến mại, nhưng hàng hóa kèm theo không đủ điều kiện để xác định là hàng khuyến mại theo quy định của pháp luật về hoạt động xúc tiến thương mại thì doanh nghiệp phải kê khiA thuế, nộp thuế như đối với hàng hóa bán ra theo quy định hiện hành. Liên Hệ với chúng tôi Mọi vướng mắc cho từng trường hợp cụ thể về thuế tại Việt Nam, bạn hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ liên lạc ghi trên website này. Chúng tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ và đưa ra những ý kiến tư vấn tốt nhất. Chúc bạn thành công!

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :