Đăng kí khấu hao tài sản cố định

  • Bài viết
  • 26 tháng 7, 2010
  • 412 lượt xem
  • 0 bình luận
Câu hỏi: Công ty tôi mới mua ô tô phục vụ thương mại dịch vụ. Tôi xin hỏi có phải đăng ký phương pháp khấu hao, thời gian khấu hao TSCĐ với cơ quan thuế hay không, và theo quy định tại điểm mục nào?


Công ty tôi mới mua ô tô phục vụ thương mại dịch vụ. Tôi xin hỏi có phải đăng ký phương pháp khấu hao, thời gian khấu hao TSCĐ với cơ quan thuế hay không, và theo quy định tại điểm mục nào?

Theo hướng dẫn tại điểm 2.2 - mục IV phần C, Thông tư 130/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn: "... Doanh nghiệp phải đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định mà doanh nghiệp lựa chọn áp dụng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện trích khấu hao." Do đó, nếu đầu năm Công ty bạn đã đăng ký phương pháp trích khấu hao với Cơ quan quản lý thuế cho tất cả các loại tài sản của Công ty bạn rồi thì trong quá trình hoạt động Công ty bạn không phải đăng ký nữa, lưu ý với bạn là chỉ đăng ký phương pháp trích khấu hao mà thôi.

Luatthue.Info

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :