Chấp thuận tiếng Việt không dấu trên tờ hoá đơn

  • Bài viết
  • 28 tháng 6, 2011
  • 400 lượt xem
  • 0 bình luận
Bộ Tài chính vừa gửi công văn hoả tốc tới các bộ, ngành và UBND cấp tỉnh hướng dẫn cụ thể về việc xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn và sử dụng chữ viết, dấu phân cách chữ số ghi trên hoá đơn. Theo đó, Bộ Tài chính chấp thuận để doanh nghiệp thuộc tập đoàn đa quốc gia sử dụng phần mềm kế toán gắn với với phần mềm bán hàng có kết nối mạng với hệ thống quản lý của tập đoàn trên toàn thế giới; doanh nghiệp, ngân hàng, tổ chức tín dụng sử dụng phần mềm kế toán của nước ngoài hoặc mua trong nước có sử dụng dấu phân cách số tự nhiên là dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ… và sử dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàng đơn vị trên chứng từ kế toán; chữ viết trên hóa đơn là chữ tiếng Việt không dấu nhưng việc sửa chữa phần mềm khó thực hiện được thì doanh nghiệp được phép sử dụng chữ viết là chữ tiếng Việt không dấu và dấu phẩy (,) thay cho dấu chấm (.) để phân cách chữ số ghi trên hóa đơn. Dòng tổng tiền thanh toán trên hóa đơn phải được ghi bằng chữ. Các chữ viết không dấu trên hóa đơn phải đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch nội dung của hóa đơn. Bộ Tài chính lưu ý, trước khi sử dụng chữ viết trên hóa đơn là chữ tiếng Việt không dấu và chữ số sử dụng dấu phân cách số tự nhiên là dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ… và sử dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàng đơn vị trên hóa đơn, doanh nghiệp phải có văn bản đăng ký với cơ quan thuế và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung hóa đơn lập theo cách ghi chữ viết, chữ số đã đăng ký. Theo chỉ  đạo của Bộ Tài chính, trong thời gian tới, cơ quan thuế các tỉnh, thành phố sẽ thực hiện thông báo đến tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn và hướng dẫn doanh nghiệp có văn bản đăng ký với cơ quan thuế để lựa chọn áp dụng chữ viết và chữ số ghi trên hóa đơn. Do cách sử dụng dấu (,) và dấu (.) của phần mềm kế toán tiếng Việt khác với phần mềm kế toán nước ngoài khiến cả doanh nghiệp và cơ quan thuế gặp khó khăn trong việc quyết toán thuế, trước đó, Tổng cục Thuế cũng đã cho phép Công ty TNHH quốc tế Unilever Việt Nam được sử dụng tiếng Việt không dấu khi mô tả các mặt hàng trên hoá đơn; sử dụng dấu (.) thay cho dấu (,) sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ… khi thể hiện đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hoá, dịch vụ, thành tiền. Tuy nhiên, do chưa có quan điểm chính thống của Bộ Tài chính nên Tổng cục Thuế chỉ cho phép Công ty Unilever và một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khác thực hiện thí điểm đến hết ngày 31.3.2011, sau đó phải thực hiện đúng theo quy định. Cụ thể, theo Thông tư 153/2010/TT-BTC, hóa đơn phải được thể hiện bằng tiếng Việt. Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ nhỏ hơn chữ tiếng Việt; sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ phải đặt dấu (.); chữ số sau chữ số hàng đơn vị phải đặt dấu (,). Liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính về hóa  đơn, Bộ Tài chính cho biết, tổ chức, cá nhân không thanh lý hợp đồng in khi đã lập tờ thông báo phát hành hoá đơn sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 2 triệu đến 10 triệu đồng. Mức xử phạt vi phạm hành chính từ 2 triệu đồng đến 10 triệu đồng cũng được áp dụng đối với hành vi không thanh lý hợp đồng in khi bên đặt in đã hoàn thành thủ tục thông báo phát hành. Mạnh Bôn

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :