Xử lý thuế GTGT (VAT) trong trường hợp danh nghiệp tự phát hiện và kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế nhập khẩu và thuế GTGT khâu nhập khẩu

  • Bài viết
  • 24 tháng 6, 2011
  • 439 lượt xem
  • 0 bình luận
CĂN CỨ PHÁP LUẬT: -          Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008; -          Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT; -          Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007  của Bộ Tài chính hướng dẫn về Luật quản lý Thuế; -          Công văn số 482/TCT-KK ngày 12 tháng 3 năm 2009 của Tổng cục thuế trả lời công văn số 44/CT-TTHT ngày 06/01/2009 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn về việc xử lý về thuế đối với các khoản thuế truy thu và phạt khâu nhập khẩu, LUẬT SƯ TƯ VẤN: Tại công văn số 482/TCT-KK ngày 12 tháng 3 năm 2009 của Tổng cục thuế trả lời công văn số 44/CT-TTHT ngày 06/01/2009 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn về việc xử lý về thuế đối với các khoản thuế truy thu và phạt khâu nhập khẩu, Tổng cục thuế có ý kiến như sau: - Theo hướng dẫn tại khoản 2 điều 34 Luật quản lý thuế quy định việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế được thực hiện như sau: “a) Trước thời điểm cơ quan hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa hoặc quyết định miễn kiểm tra thực tế hàng hóa, người khai Hải quan phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp có sai sót; b) Người nộp thuế tự phát hiện những sai sót ảnh hưởng đến số thuế phải nộp trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhưng trước khi cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra, thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế”. - Tại điểm 5.1, mục I Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế: “Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế”. Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu có hành vi khai gian, khai sai bị cơ quan hải quan kiểm tra phát hiện truy thu thuế nhập khẩu, thuế GTGT  (VAT) hàng nhập khẩu theo quyết định xử phạt thì số thuế GTGT (VAT) truy thu doanh nghiệp không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào và không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế của kỳ phát sinh khoản truy thu đó. Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu tự phát hiện và kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế nhập khẩu và thuế GTGT (VAT) khâu nhập khẩu (trong thời hạn 60 ngày) do thay đổi mục đích sử dụng (hàng tạm nhập tái xuất sau đó tiêu thụ nội địa hoặc nhập khẩu để sản xuất) thì số thuế nhập khẩu nộp bổ sung doanh nghiệp được tính vào chi phí hợp lý, số thuế GTGT nộp bổ sung doanh nghiệp được kê khai khấu trừ theo quy định. Liên Hệ với chúng tôi Mọi vướng mắc cho từng trường hợp cụ thể về thuế tại Việt Nam, bạn hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ liên lạc ghi trên website này. Chúng tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ và đưa ra những ý kiến tư vấn tốt nhất. Chúc bạn thành công!

Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central  Fied , Trung Kính, Trung  Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"

  • TAG :